Jela car

Jela car, najveće stablo jele u Europi.

Jela car je stablo obične jele (lat. Abies alba) u planinskom predjelu Bovan[1] kraj Kosinjskog Bakovca u Općini Perušić. Naziva se "car" zbog gorostasnih razmjera.

Kraj Kosinjskog Bakovca nalazi se najveće velebitsko stablo i najveća jela u Europi poznata kao "jela car". Visoka je 42,5 m a ima opseg 5,42 m. Njena posebnost je ta što su sve jele koje rastu oko nje „normalne“ visine i širine, a sama jela zaista izgleda kao car u okruženju malih jela.[2]

U blizini se nalazi i Pisani kamen, epigrafski spomenik koji potječe iz 4. stoljeća. Smatra se jednom od prvih međunarodnih arbitraža, koja je u pisanom obliku sačuvana do danas.

IzvoriUredi