Julia Kristeva

bugarska lingvistica, filozofkinja, psihoanalitičarka i feministica

Julia Kristeva (bugarski: Юлия Кръстева), (Sliven, Bugarska 24. lipnja 1941.) je bugarska lingvistica, filozofkinja, psihoanalitičarka i feministica, koja živi i djeluje u Parizu. Profesor emeritus pri sveučilištu Université Paris VII – Diderot.

Julia Kristeva u Parizu 2008.

Životopis uredi

Kristeva je doktorirala 1966. godine na sveučilištu u Sofiji, poslije čega emigrira u Francusku. Ubrzo upoznaje vodeće francuske intelektualce kao što su Roland Barthes, Hélène Cixous, Michel Foucault i Jacques Derrida.

Kristeva je osim lingvistike djelovala i u okvirima književne znanosti i teorije spolova. Na njen stvaralački rad su utjecali Jacques Lacan, Ferdinand de Saussure, John Searle i Sigmund Freud, a ona sama se bavila idejama strukturalizma, semiotike i feminizma. Jedna od njenih zasluga je u tome što je lansirala pojam intertekstualnost unutar književne znanosti.

Kristeva vidi rođenje kao najveće odvajanje u čovjekovom životu pošto se čovjek u tom činu razdvaja od svog tijela, što je prolazna faza koja daje plodno tlo za ulaz u ljudsko društvo. Prema Kristevoj, stvara se jezička sposobnost u interakciji u procesu razdvajanja s majkom i ljudskog društva; a jezik se sastoji i od znakova i psihe.

Kao književna teoretičarka zalaže se za teoriju da se proces tumačenja sastoji od semiotike i psihoanalize. Na taj način ona spaja strukturalistički pogled na znak sa psihonalitičkom teorijom o simboličnom podtekstu napravljenom u unutarnjim procesima kako kod govornika tako i kod slušatelja. Vezu između semiotike i simbolike, Kristeva opisuje kao dijalektičku u kojoj bi trebala vladati ravnoteža.

Radovi (izbor) uredi

 • Séméiôtiké: recherches pour une sémanalyse
 • La Révolution Du Langage Poétique: L'avant-Garde À La Fin Du Xixe Siècle, Lautréamont Et Mallarmé
 • About Chinese Women
 • Powers of Horror: An Essay on Abjection
 • In the Beginning Was Love: Psychoanalysis and Faith
 • Black Sun: Depression and Melancholia
 • Nations without Nationalism
 • New Maladies of the Soul
 • Crisis of the European Subject
 • Female Genius: Life, Madness, Words: Hannah Arendt, Melanie Klein, Colette: A Trilogy
 • Strangers to Ourselves
 • Hannah Arendt: Life is a Narrative
 • Hatred and Forgiveness

Vanjske poveznice uredi