Rastaljena karamela

Karamela je tamno smeđa smjesa šećera dobivena taljenjem šećera. Rabi se u slastičarstvu. Pri temperaturama od 160°C do 170°C molekule se šećera premještaju, preustrojuju te iz njih nastaje nova tvar vrlo upečatljivoga mirisa i okusa. Pretvorba šećera u karamelu zove se karamelizacija.