Kloridi

Kloridi Kloridni ion anion je (negativno nabijen ion) Cl-. Formira se kada element klora (halogen) dobije elektron ili kada se spoj kao što je klorovodik otopi u vodi ili drugim polarnim otapalima. Kloridne soli poput natrijeva klorida često su vrlo topive u vodi. Radi se o neophodnom elektrolitu koji se nalazi u svim tjelesnim tekućinama odgovornima za održavanje ravnoteže između kiselina i bazi, prenosi impulse živaca i regulira tekućinu u stanicama i iz njih. Rjeđe, riječ klorid može također činiti dio "zajedničkog" imena kemijskih spojeva u kojima su jedan ili više atoma klora kovalentno vezani. Na primjer, metilni klorid, sa standardnim nazivom klormetan (vidi IUPAC knjige) je organski spoj s kovalentnom C-Cl vezom u kojoj klor nije anion.