Konvencija o pravima djeteta

međunarodni ugovor o pravima djece

Konvencija o pravima djeteta (eng. Convention on the Rights of the Child; te CRC, CROC, ili UNCRC), međunarodni ugovor Ujedinjenih naroda kojim su utvrđena građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava djece.[1] Konvencija djetetom definira svako ljudsko biće mlađe od osamnaest godina, osim ako se prema domaćem zakonodavstvu punoljetnost ne stječe pri nekoj drugoj dobi.

Zeleno - države koje su Konvenciju ratificirale
Ljubičasto - potpisale, ali ne i ratificirale
Narančasto - nisu potpisale

Poštivanje Konvencije nadzire Odbor za prava djeteta UN-a. Jednom godišnje Odbor podnosi izvještaj Trećem odboru Opće skupštine Ujedinjenih naroda koji također saslušava izjavu predsjedatelja CRC na osnovu čega Skupština usvaja rezoluciju o pravima djeteta.

Opća skupština je Konvenciju prihvatila 20. studenog 1989.[2] Na snagu je stupila 2. rujna 1990. nakon što ju je ratificirao potreban broj zemalja članica. Trenutačno ju je ratificiralo 196 država,[3] uključujući sve članice Ujedinjenih naroda osim Sjedinjenih Američkih Država koje su je potpisale, ali ne i ratificirale. U Hrvatskoj je na snazi od 8. listopada 1991.[2]

Vidi jošUredi

IzvoriUredi

  1. Konvencija o pravima djeteta. www.unicef.org pristupljeno 13. siječnja 2021.
  2. 2,0 2,1 Željka Kopić; Valerija Korajac (2010.). "Djeca i djetinjstvo u dokumentima o pravima djece". Život i škola 24: 45 - 54
  3. Chapter IV: Human rights - Convention on the Rights of the Child (engleski) treaties.un.org (22. listopada 2013.)