Lalića kula

Lalića kula, srednjovjekovna kula u Tučepima.[1]

PovijestUredi

Sagrađena je u Gornjim Tučepima sred zaseoka Srida Sela prije 1662. godine, jer se spominje u kronici opata Šilobadovića, napisanoj u razdoblju od 1662. do 1686. godine. Kula je izvorno bila samostojeća građevina sagrađena za obranu stanovnika zaseoka od turskih napada. Kasnije se pred kulom oblikovao mjesni trg te su istočno i zapadno uz nju izgrađene kuće. Kula je građevina pravokutnog tlocrta (dimenzije 4,50 x 5,5 metara), građena poluobrađenim kamenom u mortu. Dolnji dijelovi građeni su većim kamenjem, dok se dimenzija građevnog kamena prema zabatu smanjuje. Kula na svim pročeljima ima niz puškarnicâ te manje otvore na južnome pročelju. Izvorno je imala dvostrešan krov s pokrovom od kamenih ploča postavljenim na svodnu konstrukciju. Pokrov danas nije sačuvan. U unutrašnjosti su tri svodne konstrukcije tipologije „bačvastog“ svoda. Lalića kula u Gornjim Tučepima obrambena je građevina koju je lokalno stanovništvo gradilo za vlastitu obranu od turskih napada, a trostruka svodna konstrukcija čini je jedinstvenom obrambenom građevinom na Makarskom primorju pa i šire. [1]

ZaštitaUredi

Pod oznakom Z-6470 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, profana graditeljska baština, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra.[1]

IzvoriUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 Tučepi, Lalića kula Ministarstvo kulture RH. Pristupljeno 24. travnja 2020. Sadržaj preuzet uz dopusnicu.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (http://www.min-kulture.hr/).  Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u OTRS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.