Mort je vezni materijal koji se stvara miješanjem osnovnog veziva (kao što su cement ili razne vrste vapna), vode i agregata/pijeska. Osnovna razlika između maltera i betona, osim u vezivima (tj. za beton rabimo samo cemente, a za maltere sva veziva i kombinacije istih) je u agregatu koji se rabi. Mort može sadržavati i određene dodatke

Mort koji vezuje cigle

Proizvodnja maltera uredi

Za proizvodnju maltera rabimo granulat (do 4 mm) koji se miješa s vezivom, primjerice anhidrit i gips.

Malteri dobivaju nazive prema vrsti veziva koja se u njemu rabe. Primjerice krečni malteri nastaje uporabom kreča kao osnovnog veziva. To su uglavnom malteri niske čvrstoće koji se rabi za oblaganje.

Hidraulički malteri nastaju uporabom hidrauličnog veziva, npr. cementa ili hidrauličkog kreča. To su malteri veće čvrstoće te se, pored oblaganja, rabe i u konstruktivne svrhe.

 
Kanta s mortom

Kemijska formula uredi

Prema kemijskoj formuli mort nastaje kao:

Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O

Mehanička čvrstoća uredi

Mehanička čvrstoća maltera potiče od njegovih vezivnih materijala. Najčvršći su malteri, koji su namijenjeni konstruktivnim zahvatima od cementa ili hidrauličkog kreča.

Povezani članci uredi

Vanjske poveznice uredi