Marino Budicin (Rovinj, 8. travnja 1953.), hrvatski povjesničar, urednik, javni djelatnik.

Marino Budicin

Životopis uredi

Osnovno i srednje obrazovanje (gimnaziju) završio u rodnome gradu. Godine 1976. diplomirao povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1976. radi kao istraživač u Centru za povijesna istraživanja Talijanske Unije u Rovinju (Centro di ricerche storiche di Rovigno).

Od 1988. urednik je znanstvenoga časopisa Centra za povijesna istraživanja “ATTI” i edicije “Collana degli ATTI”. Sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Objavio stotinjak znanstvenih priloga, rasprava i svezaka o povijesti i historiografiji Rovinja i Istre.

U svojim istraživanjima i znanstvenim i stručnim radovima posebno se bavi dvama segmentima zavičajne povijesti: razdobljem mletačke vladavine u Istri (od XV. do XVIII. st.) te poviješću istarskog poluotoka u doba Habsburške Monarhije, posebno u desetljećima na prijelazu iz XIX. u XX. st. Zapaženi su njegovi prinosi povijesnim studijama o Rovinju.

Marino Budicin jedan je od inicijatora za osnivanje rovinjskoga etno-muzeja “Kuća o batani/Casa della Batana” te “Muzeja obitelji Hütterott”.

Godine 1997. postao je članom poglavarstva Grada Rovinja, zadužen za resor kulture. Trenutačno vrši funkciju dogradonačelnika Grada Rovinja.

Bibliografija uredi

  • “Rovinj na starim razglednicama” (napisao uvodni esej “U labirintu vremena. Nulla dies sine historia”, suautorstvo s Danielom Načinovićem; Zavičajna naklada “Žakan Juri”, Pula i Centar za povijesna istraživanja, Rovinj/Centro di ricerche storiche, Rovigno, 1998.), monografija (odvojena izdanja na hrvatskom, talijanskom, njemačkom i engleskom jeziku), ISBN 953-6487-10-1
  • “Rovigno d’Istria” (suautorstvo; Famia Ruvignisa, Trst, 1997.), monografija,
  • “Aspetti storico-urbani dell’Istria veneta. Dai disegni dell’Archivio di Stato di Venezia” (Centar za povijesna istraživanja u Rovinju u suradnji s Mletačkim državnim arhivom u Veneciji, 1998.), izvorno znanstveno djelo, ISSN 0353-3301
  • “Translatio corporis beate Eufemie” (Rovinjski iluminirani kodeks iz XIV. – XV. stoljeća; suatorstvo i suuredništvo; priredili i tumačenjima i komentarima popratili dr. Mate Križman i dr. Josip Barbarić; Zavičajna naklada “Žakan Juri”, Pula; sunakladnici: Sveučilišna knjižnica u Puli, Centar za povijesna istraživanja Rovinj, Famia ruvignisa, Trst i Župni ured Rovinj, Pula-Rovinj-Trst, 2000.), trojezično (latinsko/hrvatsko/talijansko) kritičko izdanje, ISBN 953-6487-16-0
  • “Indici dei volumi I-XXX degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno”, (Centar za povijesna istraživanja u Rovinju, 2002.)
  • “Arupinum (...ca pasiòn!) 1907-2007”, Savez sportova grada Rovinja / Unione sportiva della Città di Rovigno, Rovinj, 2008., ISBN 978-953-5541-0-4 nevaljani ISBN