Monokultura

korištenje zemljišta za uzgoj samo jedne vrste biljke

Monokultura (iz starogrčkog. mono - sam, jedini, i lat.: cultura- poljoprivreda) je oblik poljoprivrednog ili šumarskog korištenja zemljišta. Označava i uzgoj samo određene vrste biljke.

Monokulura uljane repice
  • u šumarstvu, monokultura označava uzgoj samo jedne vrste drveća na većim površinama.

Biološki nedostatci

uredi