Parnost broja

(Preusmjereno s Neparan broj)

Parnost u matematici je osobina pripadnosti cijelog broja u jednu od dvije grupe: u parne ili neparne brojeve. Cijeli broj je paran ako je višekratnik broja 2, odnosno ako je djeljiv brojem 2 bez ostatka, a neparan ako nije paran. Brojevi koji nisu cijeli nisu ni parni ni neparni.

Primjeri parnih brojeva su -6, 0, 14, 1360, a neparnih -13, 1, 9, 427. Posebice, nula je paran broj.

Formalno, parni brojevi su svi brojevi oblika 2k gdje je k cijeli broj, a neparni svi oblika 2k+1. Zapisano simbolima, skupovi parnih i neparnih brojeva definirani su s


Aritmetička pravila o parnosti uredi

Neka je   paran, a   neki neparan cijeli broj. Tada vrijedi:

 

 •  
 •  
 •  
 •  


 

 •  
 •  
 •  
 •  


 

 •  
 •  
 •  
 •  


 

 •  ,
 •  
 •    
 •  

Napomene:

 • Uvjet je da je brojnik višekratnik nazivnika.
 • Nazivnik ne smije biti  .
Nedovršeni članak Parnost broja koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.