Osnosimetrična raspodjela

Osnosimetrična raspodjela neke fizikalne veličine u prostoru je takva raspodjela koja ovisi samo o udaljenosti od nekog posebnog pravca (osi). Na primjer, raspodjela gustoće koja je simetrična u odnosu na z-os pravokutnog koordinatnog sustava ima ovisnost

pri čemu je udaljenost točke od z-osi, tj. od odgovarajuće točke na z-osi.

Vidi još uredi