Palčana kost

Gray213.png

Palčana kost (lat. radius) ili žbična kost je duga kost, koja je smještena na lateralnoj strani podlaktice, usporedno sa lakatnom kosti (lat. ulna).

StruktureUredi

Na palčanoj kosti razlikujemo gornji kraj, trup i donji kraj.

Gornji (proksimalni) kraj, glava kostiUredi

Gornji kraj (glava palčane kosti (lat. caput radii)) okružena je zglobnom površinom za zglob sa lakatnom kosti. Na gornjoj strani glave nalazi se zglobna ploština za zglob sa ramenom kosti (lat. humerus).

TrupUredi

Na trupu plačane kosti razlikujemo tri ploštine i tri ruba:

  • prednja ploština
  • stražnja ploština
  • lateralna ploština
  • prednji rub
  • stražnji rub
  • medijalni rub

Donji (distalni) krajUredi

Donji kraj je masivniji nego gornji. Na donjoj strani sadrži zglobnu ploštinu za kosti pešća, a na medijalnoj strani urez za distalni zglob s lakatnom kosti.

ZgloboviUredi

Palčana kost je uzglobljena sa:

VidiUredi