Ramena kost (lat. humerus) ili nadlaktična kost je duga kost koja seže od ramena do lakta. Na ramenoj kosti razlikujemo: gornji (proksimalni) kraj, trup ramene kosti (lat. corpus humeri) i donji (distalni) kraj.

Dijelovi ramene kosti

Gornji kraj ramene kosti je uzglobljena s lopaticom u ramenom zglobu (lat. articulatio humeri), a donji kraj s palčanom kosti i lakatnom kosti u zglobu lakta (lat. articulatio cubiti).

Strukture

uredi

Gornji kraj

uredi

Gornji kraj ramene kosti sastoji se od glave ramene kosti (lat. caput humeri), velike kvrge (lat. tuberculum majus) i male kvrge (lat. tuberculum minus). Ispod svakih od kvrga spuštaju se grebeni: crista tuberculi minoris (lat.) i crista tuberculi majoris (lat.). Između grebena nalazi se žlijeb, sulcus intertubercularis (lat.). Ispod grebena nalazi se kirurški vrat ramene kosti (lat. collum chirurgicum) (mjesto gdje najčešće nastaju prijelomi ramene kosti).

Na trupu ramene kosti nalazimo tri ploštine:

Na prednjoj lateralnoj ploštini nalazi se hrapavost, tuberositas deltoidea (lat.). Stražnja ploština sadrži žlijeb, sulcus nervi radialis (lat.).

Donji kraj

uredi

Na donjem kraju nalazi se srednji dio sa zglobnim tijelima, zglavak ramene kosti (lat. condylus humeri), te medijalni nadzglavak ramene kosti (lat. epiconylus medialis) i lateralni nadzglavak ramene kosti (lat. epiconylus lateralis).

Zglavak čine glavica ramene kosti (lat. capitulum humeri) i valjak ramene kosti (lat. trochlea humeri). Glavica služi kao zglob s palčanom kosti, a valjak s lakatnom kosti.

Na prednjoj strani zglavka nalaze se vjenčana jamica (lat. fossa coronoidea) i palčana jamica (lat. fossa radialis), a na stražnjoj fossa olecrani (lat.).

Na stražnjoj strani medijalnog nadzglavka nalazi se žlijeb, sulcus nervi ulnaris (lat.).

Polazište i hvatište mišića

uredi

Za ramenu kost se hvataju (i polaze s nje) mišići: