Ravninski graf

(Preusmjereno s Planarni graf)

Ravninski graf, planaran graf, pojam iz teorije grafova. To je onaj graf koji se može nacrtati u ravnini pri čemu se grane sijeku jedino u čvorovima. Ravninski graf dijeli ravninu. Područja na koja dijeli ravninu nazivaju se strane.[1]

Wagnerov teorem iz 1937. godine kaže da "Graf je ravninski ako i samo ako mu ni ni nisu minore."[2]

Izvori

uredi
  1. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zavod za kartografiju i fotogrametrijuArhivirana inačica izvorne stranice od 19. kolovoza 2019. (Wayback Machine) Nada Vučetić: OSNOVE GEOINFORMATIKE: Neki pojmovi i definicije iz teorije grafova, Osnove teorije skupova str. 2. (pristupljeno 8. siječnja 2020.)
  2. math.e Snježana Majstorović i Luka Boras: Petersenov graf, br. 27. (pristupljeno 25. svibnja 2020.)