Politička podjela Kine

Narodna Republika Kina je podijeljena na 22 provincije, 5 autonomnih regija, 4 općine pod izravnom upravom vlade i na 2 posebne administrativne regije koje uživaju poveću autonomiju.

XinjiangTibetQinghaiGansuSichuanYunnanNingxiaUnutrašnja MongolijaShaanxiChongqingGuizhouGuangxiShanxiHenanHubeiHunanGuangdongHainanHebeiHeilongjiangJilinLiaoningPekingTianjinShandongJiangsuAnhuiShanghaiZhejiangJiangxiFujianHong KongMakaoTajvan

Veći prikaz ove karte

Popis provincija

uredi
Provincije Narodne Republike Kine
ISO Ime
Jedn. Trad. Pinyin
Pošt.
Krat. Regija Tip
Glavni
grad
Stanov-
ništvo¹
Gustoća² Površina³ Karta
CN-11 Peking 北京 北京 Běijīng Peking 京 jīng Sjever Opć. Dongcheng 15,810,000 941 16,800  
CN-12 Tianjin 天津 天津 Tiānjīn Tientsin 津 jīn Sjever Opć. Heping 11,519,000 980 11,305  
CN-13 Hebei 河北 河北 Héběi Hopeh 冀 jì Sjever Prov. Shijiazhuang 68,090,000 363 187,700  
CN-14 Shanxi 山西 山西 Shānxī Shansi 晋 jìn Sjever Prov. Taiyuan 33,350,000 213 156,300  
CN-15 Unutrašnja Mongolija 內蒙古 内蒙古 Nèiměnggǔ Mongolia 蒙 měng Sjever Aut. Hohhot 23,840,000 20 1,183,000   | }}
CN-21 Liaoning 辽宁 遼寧 Liáoníng Fengtien 辽 liáo Sjevero-
istok
Prov. Shenyang 42,170,000 289 145,900  
CN-22 Jilin 吉林 吉林 Jílín Kirin 吉 jí Sjevero-
istok
Prov. Changchun 27,090,000 145 187,400  
CN-23 Heilongjiang 黑龙江 黑龍江 Hēilóngjiāng Heilungkiang 黑 hēi Sjevero-
istok
Prov. Harbin 38,170,000 83 454,000  
CN-31 Shanghai 上海 上海 Shànghǎi Shanghai 沪 hù Istok Opć. Huangpu 18,450,000 2,622 6,341  
CN-32 Jiangsu 江苏 江蘇 Jiāngsū Kiangsu 苏 sū Istok Prov. Nanjing 75,495,000 736 102,600  
CN-33 Zhejiang 浙江 浙江 Zhèjiāng Chekiang 浙 zhè Istok Prov. Hangzhou 47,200,000 464 102,000  
CN-34 Anhui 安徽 安徽 Ānhuī Anhwei 皖 wǎ Istok Prov. Hefei 64,610,000 463 139,700  
CN-35 Fujian 福建 福建 Fújiàn Fukien 闽 mǐn Istok Prov. Fuzhou 35,110,000 289 121,300  
CN-36 Jiangxi 江西 江西 Jiāngxī Kiangsi 赣 gàn Istok Prov. Nanchang 42,840,000 257 167,000  
CN-37 Shandong 山东 山東 Shāndōng Shantung 鲁 lǔ Istok Prov. Jinan 91,800,000 586 153,800  
CN-41 Henan 河南 河南 Hénán Honan 豫 yù Središte
(jug)
Prov. Zhengzhou 98,690,000 591 167,000  
CN-42 Hubei 湖北 湖北 Húběi Hupeh 鄂 è Središte
(jug)
Prov. Wuhan 60,160,000 324 185,900  
CN-43 Hunan 湖南 湖南 Húnán Hunan 湘 xiāng Središte
(jug)
Prov. Changsha 66,980,000 316 210,000  
CN-44 Guangdong 广东 廣東 Guǎngdōng Kwangtung 粤 yuè Središte
(jug)
Prov. Guangzhou 113,040,000 467 180,000  
CN-45 Guangxi 广西 廣西 Guǎngxī Kwangsi 桂 Guì Središte
(jug)
Aut. Nanning 48,890,000 207 236,000  
CN-46 Hainan 海南 海南 Hǎinán Hainan 琼 qióng Središte
(jug)
Prov. Haikou 8,180,000 241 34,000  
CN-50 Chongqing 重庆 重慶 Chóngqìng Chungking 渝 yú Jugo-
zapad
Opć. Yuzhong 31,442,300 382 82,300  
CN-51 Sichuan 四川 四川 Sìchuān Szechuan 川 chuān Jugo-
zapad
Prov. Chengdu 87,250,000 180 485,000  
CN-52 Guizhou 贵州 貴州 Gùizhōu Kweichow 黔 qián Jugo-
zapad
Prov. Guiyang 39,040,000 222 176,000  
CN-53 Yunnan 云南 雲南 Yúnnán Yunnan 滇 diān Jugo-
zapad
Prov. Kunming 44,150,000 112 394,000  
CN-54 Tibet 西藏 西藏 Xīzàng Tibet 藏 zàng Jugo-
zapad
Aut. Lhasa 2,740,000 2 1,228,400  
CN-61 Shaanxi 陕西 陝西 Shǎnxī Shensi 陕 shǎn Sjevero-
zapad
Prov. Xi'an 37,050,000 180 205,600  
CN-62 Gansu 甘肃 甘肅 Gānsù Kansu 甘 gān Sjevero-
zapad
Prov. Lanzhou 26,190,000 58 454,300  
CN-63 Qinghai 青海 青海 Qīnghǎi Tsinghai 青 qīng Sjevero-
zapad
Prov. Xining 5,390,000 7 721,200  
CN- Ningxia 宁夏 寧夏 Níngxià Ningsia 宁 níng Sjevero-
zapad
Aut. Yinchuan 5,880,000 89 66,400  
CN-65 Xinjiang 新疆 新疆 Xīnjiāng Sinkiang 新 xīn Sjevero-
zapad
Aut. Ürümqi 19,630,000 12 1,660,400  
CN-91 Hong Kong 香港 香港 Xiānggǎng Hongkong 港 gǎng Središte
(jug)
PAR Central 6,985,200 6,352 1,104  
CN-92 Makao 澳门 澳門 Àomén Macau 澳 ào Središte
(jug)
PAR Our Lady of Fatima 520,400 17,310 29  
CN-71 Tajvan 台湾 臺灣 Táiwān Formosa 台 tái Istok Prov. (sporna) Taibei 23,000,000 636 35,581  

Bilješke:

¹: 2004.
²: broj stanovnika/km²
³: km²
†: Od svog osnutka 1949., Narodna Republika Kina smatra Tajvan svojom 23. provincijom. Ipak NR Kina nema nikakvu kontrolu nad njim. Republika Kina ima administrativno pravo nad Tajvanom koji vlada na otocima Tajvan, Penghu, Kinmen i Matsu.