Polovište

U geometriji polovište je točka koja raspolavlja dužinu. Jednako je udaljeno od oba kraja dužine, te dijeli dužinu na dvije sukladne dužine. Polovište je također i težište dužine.

Mnogi teoremi u geometriji koriste se polovištima stranica geometrijskih likova i bridova geometrijskih tijela.

Ako imamo dvije točke te Obrada nije uspjela. (MathML sa SVG ili PNG za rezervu (preporučljivo za moderne preglednike i alate za pristupačnost): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "/mathoid/local/v1/":): {\displaystyle B(x_2, y_2)} U Kartezijevom koordinatnom sustavu, tada će polovište dužine imati koordinate

IzvoriUredi