Pomoć:Varijable

Ako radite predloške ili neke druge posebne stranice, od pomoći vam mogu biti sljedeće varijable:

VrijemeUredi

Varijabla Primjer Objašnjenje
{{TRENUTAČNIDAN}} 29 Današnji dan u brojčanom obliku (1-31)
{{TRENUTAČNIDAN2}} 29 [MW1.5+] Kao gore, prikazan s dvije znamenke 01...31).
{{TRENUTAČNIDANIME}} ponedjeljak Dan u tjednu
{{TRENUTAČNIDANTJEDNA}} 1 Dan u tjednu brojčano (0=nedjelja, 1=ponedjeljak...).
{{TRENUTAČNIMJESEC}} 11 Tekući mjesec 01...12
{{TRENUTAČNIMJESECKRAT}} stu [MW1.5+] Tekući mjesec troslovno sij...pro.
{{TRENUTAČNIMJESECIME}} studenoga Tekući mjesec slovima siječanj...prosinac
{{TRENUTAČNOVRIJEME}} 18:50 Vrijeme (00:00 .. 23:59).
{{TRENUTAČNITJEDAN}} 48 Tjedan u godini (1-53) sukladno ISO 8601, bez vodeće nule
{{TRENUTAČNAGODINA}} 2021 Tekuća godina
{{TRENUTAČNAOZNAKAVREMENA}} 20211129185028 [MW1.7+] Broj sekundi od 1. siječnja 1970. (Unix time)

Sve varijable iz gornje tablice daju vrijeme prema UTC. Da bi se dobilo mjesno vrijeme, odnosno SEV, treba TRENUTAČN* zamijeniti s MJESN*.

Varijabla Primjer Objašnjenje
{{MJESNIDAN}} 29 Današnji dan u brojčanom obliku (1-31)
{{MJESNIDAN2}} 29 [MW1.5+] Kao gore, prikazan s dvije znamenke 01...31).
{{MJESNIDANIME}} ponedjeljak Dan u tjednu
{{MJESNIDANTJEDNA}} 1 Dan u tjednu brojčano (0=nedjelja, 1=ponedjeljak...).
{{MJESNIMJESEC}} 11 Tekući mjesec 01...12
{{MJESNIMJESECKRAT}} stu [MW1.5+] Tekući mjesec troslovno sij...pro.
{{MJESNIMJESECIME}} studenoga Tekući mjesec slovima siječanj...prosinac
{{MJESNOVRIJEME}} 19:50 Vrijeme (00:00 .. 23:59).
{{MJESNITJEDAN}} 48 Tjedan u godini (1-53) sukladno ISO 8601, bez vodeće nule
{{MJESNAGODINA}} 2021 Tekuća godina
{{MJESNAOZNAKAVREMENA}} 20211129195028 [MW1.7+] isto kao {{TRENUTAČNAOZNAKAVREMENA}}

ČlanciUredi

Varijabla Primjer Objašnjenje
{{IMESTRANICE}} Varijable Ime stranice, svi nivoi (Naslov/podnaslov/podpodnaslov)
{{IMESTRANICEE}} Varijable Ime stranice URL enkodirano
{{IMEPODSTRANICE}}
{{IMEPODSTRANICEE}}
Varijable
Varijable
[MW1.6+] Ime stranice, najniži nivo (Naslov/podnaslov/Podpodnaslov daje Podpodnaslov)
{{IMEOSNOVNESTRANICE}}
{{IMEOSNOVNESTRANICEE}}
Varijable
Varijable
[MW1.7+] Ime stranice, najviši nivo (Naslov/podnaslov/Podpodnaslov daje Naslov)
{{IMENSKIPROSTOR}}
{{IMENSKIPROSTORE}}
Pomoć
Pomo%C4%87
Ime imenskog prostora
{{PUNOIMESTRANICE}}
{{PUNOIMESTRANICEE}}
Pomoć:Varijable
Pomo%C4%87:Varijable
[MW1.6+] Imenski prostor + ime stranice
{{RAZGOVOR}}
{{RAZGOVORE}}
Razgovor o pomoći
Razgovor_o_pomo%C4%87i
[MW1.7+] Ime razgovora za odgovarajući imenski prostor
{{PROSTORSTRANICE}}
{{PROSTORSTRANICEE}}
Pomoć
Pomo%C4%87
[MW1.7+] Ime imenskog prostora za odgovarajući razgovor. Alias: IPSTRANICE
{{IMERAZGOVORASTRANICE}}
{{IMERAZGOVORASTRANICEE}}
Razgovor o pomoći:Varijable
Razgovor_o_pomo%C4%87i:Varijable
[MW1.7+] PUNOIMESTRANICE u RAZGOVOR
{{IMEGLAVNESTRANICE}}
{{IMEGLAVNESTRANICEE}}
Pomoć:Varijable
Pomo%C4%87:Varijable
[MW1.7+] PUNOIMESTRANICE u PROSTORSTRANICE
{{IDIZMJENE}} - [MW1.5+] Revizija stranice
{{IMEPROJEKTA}} Wikipedija Ime projekta
{{SERVER}} //hr.wikipedia.org URI poslužitelja
{{PUTANJASKRIPTE}} /w [MW1.5+] Putanja skripti na poslužitelju
{{IMESERVERA}} hr.wikipedia.org [MW1.5+] URL poslužitelja