Koadjutor

pomoćnik biskupa s pravom preuzimanja biskupske časti
(Preusmjereno s Pomoćni biskup)

Koadjutor (lat. coadiutor) je pomoćnik biskupa, postavljen u skladu s potrebama biskupije, s pravom preuzimanja biskupske časti, za razliku od pomoćnog biskupa koji nema pravo preuzimanja. Koadjutor preuzima službu kad apostolsko pismo imenovanja osobno ili preko zastupnika pokaže dijecezanskom biskupu i zboru savjetnika u prisutnosti kancelara kurije. Ako je dijecezanski biskup potpuno spriječen, dovoljno je da pokaže apostolsko pismo imenovanja zboru savjetnika u prisutnosti kancelara kurije.

Zadaća (kao i pomoćnom biskupu) mu je pomaganje dijecezanskom biskupu u upravljanju biskupijom i zamjenjuje ga kad je odsutan ili spriječen.

IzvorUredi

  • Zakonik kanonskoga prava proglašen vlašću pape Ivana Pavla II. (25. siječnja 1983.), članak 3., kan. 403, 404 i 405