Ponikva (ponornica)

Ponikva izvire iz pećine (jame) koja se zove Velika jama i Male jame smještene stotinjak metara južno.

Ponikva
Rijeka
Položaj
Države
Naseljanaselje Bitelić
Tok rijeke
Ulijeva se uCetinu

Opis uredi

Velika jama je glavni izvor Ponikve, ima dva grotla između kojih je pod stijenom propust kroz koji teče voda s dna iz pećine. Ista je povezana s Malom jamom te kada voda više ne može teći iz Velike jame ostatak teče kroz Malu jamu koja je niže u samom koritu. Ulaze izvora pokušalo se zatvoriti kamenjem i betonom, ali pri navali velike vode stvorile su se velike neprilike u zaseocima Matkovići i Vukovići jer im je probijala voda u kuće i tlo se treslo pa su morali minirati izlaze da vrate stanje na normalno.

Ponikva krivuda jarugom prema jugu kroz stijene i polje do mjesta gdje uvire zvanih ponori. Pored navedenih izvora u zaseoku Dutkići za vrijeme jakih kiša provrije Odžića vrilo koje se preko Ambarina i Krvodola ulijeva u Ponikvu.

Prvi ponor se zove Odžića ponor koji nekad nije bio spojen s jarugom Ponikve u taj ponor voda bi uticala kada bi se Ponikva dosta podigla, da bi bio u funkciji uviranja Ponikve čim ista proteče spojen je kanal na rubu Mrsanove ograde i izgrađena skretnica od betona nazvana Kordun koja je služila za skretanje vode prema navedenom ponoru.

Drugo mjesto uvira je Buljanski ponor smješten u sredini polja i dok on prima vodu odnosno lokalni naziv dok ne „zaduši“ Ponikva se ne razlije po polju niti teče prema dijelu polja zvane Roduše u kojima se nalazi treći ponor nazvan Marasovića ponor. Zdušenjem sva tri ponora stvara se na polju velika količina vode koja zna poplaviti cijeli prostor i dugo se zadržavati, a u nekim trenucima i cijela se zalediti za vrijeme zimskih mjeseci, a Ponikva bi poplavila do podnožja Banovčeve grede (Vignjište).

Na kraju Ponikva kroz svoje ponore utječe u Cetini na više mjesta kao što su Rakanovac kod Markulinovih kuća u Ruminu, Suvu Rumin i još dosta malih mjesta kod Cetine.

Poplave uredi

Poplavom u proljetnim mjesecima izaziva nezgode mještanima jer svi posijani usjevi ostaju duže pod vodom te propadnu.

U starije vrijeme dok nije napravljen sustav kanala u istočnom dijelu Livanjskog polja (za potrebe akumulacije Buškog blata) poplave su bile češće, dugotrajnije i veće tako da je nabujala Ponikva znala toliko narasti te bi vrila u rijeku Cetinu. U to vrijeme stvoren je kanal kojim bi ona tekla Ogrede - Dražice između Donjih Buljana i Đapića te vododerina Todorovača kod Cetine.