Popis osmanskih namjesnika u Bosni i Hercegovini

popis na Wikimediji

Osmanski namjesnici kroz povijest Bosne i Hercegovine.

Konak u Travniku, rezidencija bosanskih vezira
Konak u Sarajevu, rezidencija bosanskih valija
Gazi Husrev-beg, bosanski sandžak-beg (1526. – 1534. i 1536. – 1541.)
Ferhad-paša Sokolović, prvi bosanski vezir (1580. – 1588.)
Turbeta Abdulah-paše Muhsinovića (1720. – 1727; 1733. – 1735.; 1740. – 1741.;1748. – 1749), Hafiz Ali Dželaluddin-paše (1819. – 1822.) i Perišan Mustafa-paše (1797. – 1779.) s česmom u Travniku
Husein-kapetan Gradaščević, bosanski vezir (1831. – 1832.)
Šerif Topal Osman-paša, posljednji vezir Bosanskoga pašaluka (1861. – 1867.) i prvi valija Bosanskoga vilajeta (1867–1869. i 1869. – 1869.)
Bosansko Krajište 1392.1463.
Paša Jigit-beg 1392.1414.
Isa-beg Ishaković 1414.1439.
Himmeti-Zade Nesuh-beg 1439.1454.
Isa-beg Ishaković 1454.1463.
Bosanski sandžak 1463.1580.
Minnetoglu Mehmed-beg 1463.1464.
Isa-beg Ishaković 1464.1470.
Ajas-beg 1470.1474.
Sinan-beg 1474.1474.
Arnaut Davud-beg 1474.1475.
Bali-beg Malkočević 1475.1477.
Skender-beg Mihaloglu 1477.1479.
Arnaut Davud-paša 1479.1480.
Skender-beg Mihaloglu 1480.1482.
Jahja-beg 1482.1483.
Ajas-paša 1483.1484.
Mehmed-beg Isabegović Čelebi[1] 1484.1485.
Sinan-beg 1485.1490.
Hadum Jakub-paša 1490.1493.
Jahja-paša 1493.1496.
Feriz-beg 1496.1498.
Skender-paša Mihaloglu 1498.1505.
Feriz-beg 1505.1512.
Hadum Sinan-beg Borovinić 1512.1513.
Junus-beg 1513.14. travnja 1515.
Mustafa-paša Skenderpašić 14. listopada 1515.17. travnja 1516.
Gazi Hasan-beg 17. travnja 1516.1517.
Gazi Mehmed-beg Mihalzade 1517.1519.
Gazi Bali-beg Jahjapašić 1519.15. rujna 1521.
Gazi Husrev-beg 15. rujna 1521.1525.
Gazi Hasan-beg 1525.1526.
Gazi Husrev-beg 1526.1534.
Ulama-paša 1534.1536.
Gazi Husrev-beg 1536.18. lipnja 1541.
Ulama-paša 18. lipnja 1541.1547.
Sofi Ali-beg 1547.1549.
Muhamed-han Zulkadrioglu 1549.1550.
Hadim Ali-beg 1550.1551.
Sofi Mehmed-paša 1551.1553.
Hadim Gazi Ali-paša 1553.
Dugali Malkoč-beg 1553.1554.
Kara Osman-han 1554.1555.
Kara Mustafa-beg Sokolović 1555.1557.
Hamza-beg Biharović 1557.1561.
Hasan-beg Sokolović 1561.1562.
Sinan-beg Boljanić 1562.1564.
Mustafa-beg Sokolović 1564.1566.
Mehmed-beg Sokolović 1566.1568.
Ferhad-beg Vuković Desisalić 1568.25. lipnja 1568.
Mehmed-beg Sokolović 25. lipnja 1568.1574.
Gazi Ferhad-paša Sokolović 1574.1580.
Bosanski pašaluk 1580.1831.
Gazi Ferhad-paša Sokolović 1580.1588.
Šehsuvar-paša 1588.
Halil-paša 1588.1590.
Sufi Mehmed-paša 1590.1591.
Gazi Hasan-paša Predojević 1591.22. lipnja 1593.
Mustafa-paša Ajaspašić 22. lipnja 1593.1594.
Mihalidži Ahmed-paša 1594.1594.
Husein-paša Boljanić 1594.1595.
Arpad Ismail-paša 1595.1595.
Ajardi Mehmed-paša 1595.1596.
Hafiz Ahmed-paša 1596.1596.
Hodaverdi-paša 1596.1597.
Idris-paša 1597.1597.
Gazi Hasan-paša Tiro 1597.1598.
Ahmed-paša Dugalić 1598.1599.
Derviš-paša Bajazidagić 1599.1600.
Sofi Sinan-paša 1600.1601.
Tatar Mehmed-paša 1601.1602.
Derviš-paša Bajazidagić 1602.1602.
Dželali Hasan-paša 1602.1604.
Ahmed-paša Dugalić 1604.1605.
Hadim Husrev-paša 1605.1606.
Gurdži Mehmed-paša 1606.1608.
Sofi Sinan-paša 1608.1608.
Kuršumdži Mustafa-paša 1608.1609.
Ibrahim-han Sokolović 1609.1610.
Kuršumdži Mustafa-paša 1610.1612.
Karakaš Mehmed-paša 1612.1613.
Iskender-paša 1613.1615.
Abdulbaki-paša 1615.1616.
Iskender-paša 1616.1618.
Kuršumdži Mustafa-paša 1618.1619.
Ibrahim-han Sokolović 1619.1620.
Baltadži Mehmed-paša 1620.1621.
Bajram-paša 1621.1622.
Sarhoš Ibrahim-paša 1622.1622.
Bajram-paša 1622.1623.
Murteza-paša 1622.1626.
Gazi Mustafa-paša 1626.1627.
Arnaut Ali-paša 1627.1627.
Bećir-paša 1627.1628.
Abaza Mehmed-paša 1628.1629.
Hersek Murat-paša 1629.1630.
Mehmed-paša Papasoglu 1630.1632.
Hattat Hasan-paša 1632.1632.
Arnaut Mustafa-paša 1632.1633.
Hattat Hasan-paša 1633.1634.
Sulejman-paša Mostarac 1634.1635.
Salih-paša Mostarac 1635.1638.
Mehmed-paša Vučo 1638.1639.
Šahin Hasan-paša 1639.1640.
Kuršumdži Mehmed-paša 1640.1641.
Deli Husein-paša 1641.1644.
Vojnik Ahmed-paša 1644.1644.
Varvar Ali-paša 1644.1645.
Šahindži Omer-paša 1645.1646.
Gabeleli Ibrahim-paša 1646.1647.
Tekeli Mustafa-paša 1647.1648.
Derviš Mehmed-paša 1648.1648.
Hasan-paša Memibegović 1648.1650.
Mehmed-paša Defterdarević 1650.1650.
Fadil Ahmed-paša Maglajlija 1650.1651.
Jadigar Mustafa-paša 1651.1651.
Fadil Ahmed-paša Maglajlija 1651.1652.
Sijavuš-paša 1652.1652.
Fadil Ahmed-paša Maglajlija 1652.1654.
Delak Mustafa-paša 1654.28. veljače 1656.
Ermeni Sulejman-paša 28. veljače 1656.22. studenog 1656.
Fadil Ahmed-paša Maglajlija 22. studenog 1656.12. prosinca 1656.
Sejdi Ahmed-paša 12. prosinca 1656.24. ožujka 1659.
Melek Ahmed-paša 24. ožujka 1659.24. veljače 1660.
Serdar Gazi Ali-paša 24. veljače 1660.1663.
Ismail-paša 1663.1. kolovoza 1664.
Arnaut Mustafa-paša 1. kolovoza 1664.1665.
Muharem-paša 1665.9. studenog 1665.
Suhrab Mehmed-paša 9. studenog 1665.1666.
Kose Ali-paša 1666.1668.
Ibrahim-paša Tešnjak 1668.1669.
Mufettiš Mehmed-paša 1669.1670.
Mahmud-paša Maglajlija 1670.1671.
Husein-paša Džanpoladzade 1671.1672.
Arnaut Kodža Ibrahim-paša 1672.1672.
Kemankeš Sulejman-paša 1672.1673.
Kara Mehmed-paša 1673.1675.
Hadži Bećir-paša 1675.1677.
Defterdar Ahmed-paša 1677.1678.
Arnaut Kodža Ibrahim-paša 1678.26. listopada 1678.
Arnaut Kodža Halil-paša 26. listopada 1678.1679.
Defterdar Ahmed-paša 1679.1681.
Abdurahman-paša 1681.1682.
Hizr-paša 1682.11. listopada 1683.
Ahmed-paša Osmanpašaoglu 11. listopada 1683.1684.
Hersek Osman-paša 1684.1684.
Funduk Mustafa-paša 1685.1685.
Sijavuš-paša Hrvat 1685.1686.
Mehmed-paša Atlagić 1686.1688.
Topal Gazi Husein-paša 1688.1688.
Jegen Osman-paša 1688.1688.
Topal Gazi Husein-paša 1688.1689.
Bujuk Džafer-paša 1689.1692.
Bošnjak gazi Mehmed-paša 1692.1697.
Sari Ahmed-paša 1697.1698.
Daltaban Gazi Mustafa-paša 1698.1698.
Kose Halil-paša 1698.1702.
Sejfullah-paša 1702.12. listopada 1703.
Dogramadži Mehmed-paša 12. listopada 1703.6. ožujka 1704.
Elči Ibrahim-paša 6. ožujka 1704.21. kolovoza 1705.
Sirke Osman-paša 21. kolovoza 1705. - 20. lipnja 1708.
Mustafa-paša Ferhadpašić 20. lipnja 1708.1709.
Sefer-paša Maglajlija] 1709.
Karajilan Ali-paša 1709.1711.
Sari Ahmed-paša 1711.1712.
Arnaut Ali-paša 1712.1713.
Mehmed Numan-paša Ćuprilić 1713.1715.
Sari Mustafa-paša 1715.13. siječnja 1716.
Uzun Hadži Jusuf-paša 13. siječnja 1716.19. srpnja 1716.
Kabakulak Ibrahim-paša 19. srpnja 1716.28. kolovoza 1716.
Kara Mustafa-paša 28. kolovoza 1716. - 10. lipnja 1717.
Mehmed Numan-paša Ćuprilić 10. lipnja 1717.18. kolovoza 1718.
Defterdar Emin Osman-paša 18. kolovoza 1718.10. ožujka 1720.
Topal Osman-paša 10. ožujka 1720.1720.
Abdullah-paša Muhsinzade 1720.1727.
Topal Osman-paša 1727.1728.
Gazi Ahmed-paša Rustempašić 1728.1730.
Topal Osman-paša 1730.1728.
Sirke Osman-paša 1730.1730.
Hadži Ibrahim-paša 1730.11. listopada 1733.
Abdullah-paša Muhsinović 11. listopada 1733.1735.
Ali-paša Hekimoglu 1735.1740.
Abdullah-paša Muhsinović 1740.1741.
Ajvaz Gazi Mehmed-paša 1741.1742.
Jegen Mehmed-paša 1742.1744.
Ali-paša Hekimoglu 1744.6. listopada 1745.
Bostandži Sulejman-paša 6. listopada 1745.28. travnja 1746.
Ali-paša Hekimoglu 28. travnja 1746.1. travnja 1748.
Abdullah-paša Muhsinović 1. travnja 1748.25. travnja 1748.
Kodža Hadži Bećir-paša 25. travnja 1748.7. srpnja 1750.
Seid Abdullah-paša 17. srpnja 1750.1751.
Šerif Halil-paša 1751.18. travnja 1752.
Hadži Seid Ahmed-paša Ćuprilić 18. travnja 1752.10. prosinca 1752.
Mehmed-paša Kukavica 10. prosinca 1752.6. prosinca 1756.
Sopasalan Ćamil Ahmed-paša 6. prosinca 1756.28. kolovoza 1757.
Mehmed-paša Kukavica 28. kolovoza 1757.13. kolovoza 1760.
Mehmed-paša Muhsinzade 13. kolovoza 1760.8. travnja 1764.
Maldovan Ali-paša 8. travnja 1764.24. ožujka 1765.
Kapudan Mehmed-paša 24. ožujka 1765.11. travnja 1766.
Hadži Seid Ahmed-paša Ćuprilić 11. travnja 1766.5. ožujka 1767.
Silahdar Mehmed-paša 5. ožujka 1767.9. prosinca 1770.
Mehmed-paša Muhsinzade 9. prosinca 1770.7. rujna 1772.
Osman-paša Topaloglu 7. rujna 1772.11. listopada 1773.
Dagistanli Ali-paša 11. listopada 1773.25. siječnja 1775.
Silahdar Mehmed-paša 25. siječnja 1775.20. svibnja 1777.
Dagistanli Ali-paša 20. svibnja 1777.24. srpnja 1778.
Silahdar Mehmed-paša 24. srpnja 1778.21. listopada 1779.
Nišandži Mustafa-paša 21. listopada 1779.15. studenog 1780.
Silahdar Abdulah-paša 15. studenog 1780.3. studenog 1785.
Ajdosli Kara Mehmed-paša 4. ožujka 1785. - 13. svibnja 1785.
Ismail-paša 13. svibnja 1785.28. srpnja 1785.
Morali Ahmed-paša 28. srpnja 1785.2. ožujka 1786.
Selim Sirri-paša 2. ožujka 1786.21. prosinca 1787.
Agribozli Bećir-paša 21. prosinca 1787.29. travnja 1789.
Arslan Mehmed-paša 29. travnja 1789.15. listopada 1789.
Mehmed-paša Miralem 15. listopada 1789.18. prosinca 1789.
Hadži Salih-paša 18. prosinca 1789.5. siječnja 1791.
Jusuf-paša 5. siječnja 1791.9. ožujka 1791.
Hadži Salih-paša 9. ožujka 1791.30. prosinca 1792.
Husamudin-paša 30. prosinca 1792.28. svibnja 1797.
Perišan Mustafa-paša 28. svibnja 1797.14. veljače 1799.
Gurdži Hadži Osman-paša 14. veljače 1799.22. travnja 1799.
Vanli Mehmed-paša 22. travnja 1799.3. kolovoza 1799.
Zihneli Hadži Hasan-paša 3. kolovoza 1799.15. rujna 1799.
Vanli Mehmed-paša 15. rujna 1799.9. travnja 1801.
Hakki Hadži Mehmed-paša 9. travnja 1801.2. rujna 1801.
Vanli Mehmed-paša 2. rujna 1801.12. rujna 1801.
Bećir-paša 12. rujna 1801.8. siječnja 1802.
Gurdži Hadži Osman-paša 8. siječnja 1802.6. veljače 1802.
Bećir-paša 6. veljače 1802.6. siječnja 1805.
Mustafa-paša Smailpašić 6. siječnja 1805.25. ožujka 1806.
Husrev Mehmed-paša 25. ožujka 1806.20. siječnja 1808.
Ibrahim Hilmi-paša 20. siječnja 1808.4. ožujka 1813.
Ali-paša Darendeli 4. ožujka 1813. - 30. ožujka 1815.
Huršid Ahmed-paša 30. ožujka 1815.27. listopada 1815.
Sulejman-paša Skopljak 27. listopada 1815.23. siječnja 1818.
Morali Bećir-paša 23. siječnja 1818.29. siječnja 1818.
Derviš Mustafa-paša 29. siječnja 1818.27. srpnja 1819.
Mehmed Ruždi-paša 27. srpnja 1819.8. prosinca 1819.
Hafiz Ali Dželaluddin-paša 8. prosinca 1819.28. studenog 1822.
Šerif Selim Siri-paša 28. studenog 1822.12. svibnja 1826.
Belenli Hadži Mustafa-paša 12. svibnja 1826.22. prosinca 1826.
Abdurahim-paša 22. prosinca 1826.18. kolovoza 1828.
Morali Ali Namik-paša 18. kolovoza 1828.27. lipnja 1831.
Vedžihi Ibrahim-paša 27. lipnja 1831.14. listopada 1831.
Bosanski pašaluk (autonomija de facto) 1831.1832.
Husein-kapetan Gradaščević 14. listopada 1831.4. lipnja 1832.
Bosanski pašaluk 1832.1867.
Mahmud Hamid-paša 4. lipnja 1832.24. lipnja 1833.
Davud-paša 24. lipnja 1833.13. srpnja 1835.
Mehmed Vedžihi-paša 13. srpnja 1835. - 28. rujna 1840.
Mehmed Husrev-paša 28. rujna 1840.6. studenog 1840.
Morali Ćamil Mehmed-paša 6. studenog 1840.11. studenog 1844.
Osman Nuri-paša 11. studenog 1844.1. studenog 1845.
Hadži Ćamil-paša 1. studenog 1845.4. srpnja 1847.
Mehmed Tahir-paša 4. srpnja 1847.22. svibnja 1850.
Čerkez Hafiz Mehmed-paša 22. svibnja 1850.16. studenog 1850.
Hajrudin-paša 16. studenog 1850.8. ožujka 1852.
Velijudin-paša 8. ožujka 1852.14. rujna 1852.
Mehmed Huršid-paša 14. rujna 1852.26. listopada 1856.
Rešid Mehmed-paša 26. listopada 1856.1. srpnja 1858.
Kani Mehmed-paša 1. srpnja 1858.18. rujna 1858.
Arnaut Mehmed Akif-paša 18. rujna 1858.18. studenog 1858.
Kani Mehmed-paša 18. studenog 1858.10. lipnja 1859.
Osman Mahzar-paša Skopljak 10. lipnja 1859.23. siječnja 1861.
Šerif Topal Osman-paša 23. siječnja 1861.1867.
Bosanski vilajet 1867.1878.
Šerif Topal Osman-paša 1867.21. siječnja 1869.
Omer Fevzi-paša 21. siječnja 1869.17. veljače 1869.
Šerif Topal Osman-paša 17. veljače 1869.25. svibnja 1869.
Safvet-paša 25. svibnja 1869.27. travnja 1871.
Arnaut Mehmed Akif-paša 27. travnja 1871.10. rujna 1871.
Mehmed Asim-paša 10. rujna 1871.23. kolovoza 1872.
Mehmed Rašid-paša 23. kolovoza 1872.7. studenog 1872.
Mustafa Asim-paša 7. studenog 1872.27. studenog 1873.
Arnaut Mehmed Akif-paša 27. studenog 1873.6. travnja 1874.
Derviš Ibrahim-paša 6. travnja 1874.4. rujna 1875.
Ahmed Hamdi-paša 4. rujna 1875.30. listopada 1875.
Čerkez Reuf-paša 30. listopada 1875.6. siječnja 1876.
Jenišehirli Ibrahim-paša 6. siječnja 1876.7. srpnja 1877.
Mehmed Nazif-paša 7. srpnja 1877.18. svibnja 1877.
Ahmed Mahzar-paša 18. svibnja 1877.12. srpnja 1878.
Hafiz Ahmed-paša 12. srpnja 1878.20. kolovoza 1878.

Izvori uredi

  1. Truhelka, dr.Ćiro. 1911. Tursko-slovjenski spomenici dubrovačke arhive (bošnjački). Glasnik Zemaljskog Muzeja u BiH. Sarajevo. str. 446. Ovaj sandžak bio je sin glasovitog Isa-bega Isabegovića, koji je pod imenom Mehmed-Čelebija bio gospodar Pavlovića zemlje (1466.—1468.) Iza očeve smrti izgubismo mu trag a nakon 40 godina tek sretamo ga u Hercegovini kao sandžaka 16. svibnja 1507. spominje se u dubrovačkim zapisnicama Mehmed-beg Isabegović u savezu sa jednom kaznenom stvari.