Porodica (taksonomija)

Porodica (lat. Familia) u biološkoj klasifikaciji označava jednu od hijerarhijskih razina, a može biti kategorija (rang) ili svojta (takson).

Na hijerarhijskoj ljestvici biologije, porodica se nalazi između dvije glavne razine, reda i roda. Neposredno iznad porodice može stajati nad-porodica (lat. Superfamilia), a ispod nje pod-porodica (lat. Subfamilia).

U zoologiji postoji konvencija da znanstveni nazivi porodica završavaju na -idae (primjer mačke, Felidae).

Za razliku od zoologije, u botanici imena porodica završavaju na -aceae (primjer Fagaceae). Imena porodica često se izvode iz imena naročito poznatog roda te porodice (primjer Liliaceae), ali i iz morfoloških osobitosti određene porodice.

Popis natporodicaUredi

  • Acanthopteroctetoidea
  • Acaronychoidea
  • Achipterioidea
  • Acleioprocta
  • Acridoidea
  • Actaletoidea
  • Actinopodea
  • Agathiphagoidea
  • Aleyrodoidea
  • Alpheoidea
  • Alucitoidea
  • Amerobelboidea
  • Ameronothroidea
  • Amphientomoidea
  • Ancistropsylloidea
  • Aphidoidea
  • Apoidea
  • Aradoidea
  • Arcticoidea
  • Aschiphasmatoidea
  • Asiopsocoidea
  • Astacoidea
  • Astartoidea
  • Atopochthonioidea
  • Atyoidea
  • Axioidea
  • Bacilloidea
  • Bairdioidea
  • Balanoidea
  • Bathysquilloidea
  • Bdelloidea
  • Blaberoidea
  • Bombycoidea
  • Bostrichoidea
  • Brachychthonioidea
  • Bresilioidea
  • Buprestoidea
  • Byrrhoidea
  • Caeciliusoidea
  • Caenoidea
  • Callianassoidea
  • Calliduloidea
  • Camallanoidea
  • Campodeoidea
  • Campylonotoidea
  • Caprelloidea
  • Carabodoidea
  • Cardioidea
  • Carditoidea
  • Cepheoidea
  • Cephoidea
  • Ceraphronoidea
  • Ceratophylloidea
  • Ceratozetoidea
  • Cercopoidea
  • Chalcidoidea
  • Chamoidea
  • Charassobatoidea
  • Charinoidea
  • Charontoidea
  • Cheiridioidea
  • Cheliferoidea
  • Chionelasmatoidea
  • Choreutoidea
  • Chrysidoidea
  • Chrysomeloidea
  • Chthamaloidea
  • Chthonioidea
  • Cimicoidea
  • Cleroidea
  • Coccoidea
  • Cocculinoidea
  • Copromorphoidea
  • Coptopsylloidea
  • Corbiculoidea
  • Coreoidea
  • Corixoidea
  • Coronuloidea
  • Corydioidea
  • Cosmochthonioidea
  • Cossoidea
  • Crangonoidea
  • Crassatelloidea
  • Crotonioidea
  • Cryptobranchia
  • Cucujoidea
  • Curculionoidea
  • Cyamioidea
  • Cylindroleberidoidea
  • Cymbaeremaeoidea
  • Cynipoidea
  • Cypridinoidea
  • Cypridoidea
  • Cystisomatoidea
  • Cytherelloidea
  • Cytheroidea
  • Damaeoidea
  • Darwinuloidea
  • Dascilloidea
  • Dendronotoidea
  • Derodontoidea
  • Dicyrtomoidea
  • Dipsocoroidea
  • Dracunculoidea
  • Dreissenoidea
  • Drepanoidea
  • Elateroidea
  • Enicocephaloidea
  • Enoplometopoidea
  • Entomobryoidea
  • Epermenioidea
  • Ephemerelloidea
  • Ephemeroidea
  • Epilohmannioidea
  • Eremaeoidea
  • Eremelloidea
  • Eriocranioidea
  • Eryonoidea
  • Euarminoidea
  • Eukoenenioidea
  • Eulohmannioidea
  • Eumastacoidea
  • Euphthiracaroidea
  • Eurysquilloidea
  • Eusthenioidea
  • Euthyplocioidea
  • Evanioidea
  • Feaelloidea
  • Filarioidea
  • Fissurelloidea
  • Forficuloidea
  • Fulgoroidea
  • Galacticoidea
  • Galatheoidea
  • Galeommatoidea
  • Galumnoidea
  • Gamasida
  • Garypoidea
  • Gastrochaenoidea
  • Gelastocoroidea
  • Gelechioidea
  • Geometroidea
  • Gerroidea
  • Glossoidea
  • Glossosomatoidea
  • Glypheoidea
  • Gonodactyloidea
  • Gracillarioidea
  • Gripopterygoidea
  • Grylloidea
  • Gustavioidea
  • Gymnodamaeoidea
  • Hagloidea
  • Halocypridoidea
  • Hebroidea
  • Hedyloidea
  • Hepialoidea
  • Heptagenioidea
  • Hermannielloidea
  • Hermannioidea
  • Hesperioidea
  • Heterobathmioidea
  • Hiatelloidea
  • Hippoidea
  • Histeroidea
  • Hubbardioidea
  • Hyblaeoidea
  • Hydrocenoidea
  • Hydrometroidea
  • Hydrophiloidea
  • Hydropsychoidea
  • Hydroptiloidea
  • Hydrozetoidea
  • Hypochthonioidea
  • Hypogastruroidea
  • Hystrichopsylloidea
  • Ichneumonoidea
  • Idostoloidea
  • Immoidea
  • Incurvarioidea
  • Isotomoidea
  • Japygoidea
  • Joppeicoidea
  • Katiannoidea
  • Lanceoloidea
  • Lasiocampoidea
  • Lepetelloidea
  • Leptoceroidea
  • Leptognatha
  • Leptopodoidea
  • Licneremaeoidea
  • Limnephiloidea
  • Limnozetoidea
  • Lohmannioidea
  • Lophocoronoidea
  • Lucinoidea
  • Lycaeopsoidea
  • Lygaeoidea
  • Lymexyloidea
  • Lysiosquilloidea
  • Macrocypridoidea
  • Macropsylloidea
  • Mactroidea
  • Majoidea
  • Malacopsylloidea
  • Membracoidea
  • Mesoplophoroidea
  • Mesovelioidea
  • Micropterigoidea
  • Microzetoidea
  • Mimallonoidea
  • Miroidea
  • Mnesarchaeoidea
  • Myoidea
  • Nanhermannioidea
  • Naucoroidea
  • Neanuroidea
  • Nehypochthonioidea
  • Nematocarcinoidea
  • Nemouroidea
  • Neobisioidea
  • Neoliodoidea
  • Neopseustoidea
  • Nephropoidea
  • Nepoidea
  • Nepticuloidea
  • Noctuoidea
  • Notonectoidea
  • Onychiuroidea
  • Oplophoroidea
  • Oppioidea
  • Oribatelloidea
  • Oripodoidea
  • Otocepheoidea
  • Pachygnatha
  • Paguroidea
  • Palaeacaroidea
  • Palaemonoidea
  • Palaephatoidea
  • Palinuroidea
  • Pamphilioidea
  • Pandaloidea
  • Papilionoidea
  • Parasquilloidea
  • Parastacoidea
  • Parhypochthonioidea
  • Pasiphaeoidea
  • Patelloidea
  • Penaeoidea
  • Pentatomoidea
  • Perlohmannioidea
  • Perloidea
  • Petauroidea
  • Phalangeroidea
  • Phenopelopoidea
  • Philinoglossoidea
  • Philopotamoidea
  • Pholadoidea
  • Phronimoidea
  • Phryganeoidea
  • Phrynoidea
  • Phthiracaroidea
  • Phtisicoidea
  • Phyllioidea
  • Phylloxeroidea
  • Phytoseioidea
  • Plateremaeoidea
  • Platygastroidea
  • Platysceloidea
  • Pneumoroidea
  • Poduroidea
  • Polycopoidea
  • Polypterozetoidea
  • Pontocypridoidea
  • Potamanthoidea
  • Procaridoidea
  • Processoidea
  • Proctotrupoidea
  • Projapygoidea
  • Protoplophoroidea
  • Psalidopodoidea
  • Pseudophasmatoidea
  • Psylloidea
  • Pteronarcyoidea
  • Pterophoroidea
  • Pulicoidea
  • Pygidicranoidea
  • Pygiopsylloidea
  • Pyraloidea
  • Pyrgomorphoidea
  • Pyrrhocoroidea
  • Reduvoidea
  • Rhaphidophoroidea
  • Rhodacaroidea
  • Rhyacophiloidea
  • Ricinoidoidea
  • Sarsielloidea
  • Scarabaeoidea
  • Schizodactyloidea
  • Schreckensteinioidea
  • Scinoidea
  • Scirtoidea
  • Sergestoidea
  • Sericostomatoidea
  • Serphitoidea
  • Sesioidea
  • Sigillioidea
  • Simaethistoidea
  • Siricoidea
  • Sminthurididoidea
  • Sminthuroidea
  • Solenoidea
  • Squilloidea
  • Staphylinoidea
  • Stenopelmatoidea
  • Stephanocircidoidea
  • Sternophoroidea
  • Stylodactyloidea
  • Tanaoceroidea
  • Tasimioidea
  • Tectocepheoidea
  • Tellinoidea
  • Tenebrionoidea
  • Tenthredinoidea
  • Tetraclitoidea
  • Tetranychoidea
  • Tetrigoidea
  • Tettigonioidea
  • Thalassinoidea
  • Thaumastocoroidea
  • Thaumatocypridoidea
  • Thelyphonoidea
  • Thyridoidea
  • Tineoidea
  • Tingoidea
  • Tipuloidea
  • Tischerioidea
  • Tomoceroidea
  • Tortricoidea
  • Trichodactyloidea
  • Tridactyloidea
  • Trigonopterygoidea
  • Trizetoidea
  • Trochacea
  • Unduloribatoidea
  • Urodoidea
  • Veneroidea
  • Vermipsylloidea
  • Vespoidea
  • Vibilioidea
  • Whalleyanoidea
  • Xyeloidea
  • Yponomeutoidea
  • Zetomotrichoidea
  • Zetorchestoidea
  • Zygaenoidea

VidiUredi