Poručnik (poručnica) je najniži časnički vojni čin u Hrvatskoj vojsci, ispod čina natporučnika. U Američkoj vojsci mu odgovara čin "Second Lieutenant". U NOV-u i POJ-u čin poručnik je uveden 1. svibnja 1943. godine kao treći časnički čin, a u JNA 1952.[1]

Oznaka čina poručnika u OS RH
Oznaka čina u JNA.

U Hrvatskoj ratnoj mornarici odgovara čin poručnika korvete.

Izvori uredi

  1. Borislav Ratković, gl. ur.; Petar Petrović, ur., Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981., str. 429.

Literatura uredi

  • Ratković, Borislav. 1981. Vojni leksikon. Vojno izdavački zavod. Beograd.