Pravosudna policija

Pravosudna policija je služba javne uprave. Ustrojena je unutar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Temeljna zadaća joj je osiguranje kaznionica i zatvora. Službenici pravosudne policije nalaze se unutar Odjela osiguranja kaznionica i zatvora. Prema Pravilniku o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima, poslovi odjela osiguranja a posredno tome i pravosudne policije su:

  • dežurstvo
  • vanjsko osiguranje
  • unutarnje osiguranje
  • pretraga i

sprovođenje.