Pretvorba mjernih jedinica za temperaturu

Pretvorba mjernih jedinica za temperaturu - sažeti prikaz formula i usporedba temperaturnih ljestvica.


Pretvorba po ljestvicamaUredi

Ljestvice su poredane po zastupljenosti, prve su na popisu koje se još koriste (Kelvinova, Celzijeva, Fahrenheitova i Rankineova), zatim slijede davno zastarjele.

KelvinovaUredi

Iz Kelvinove U Kelvinovu
Celzij [°C] = [K] − 273,15 [K] = [°C] + 273,15
Fahrenheit [°F] = [K] ×   − 459,67 [K] = ([°F] + 459,67) ×  
Rankine [°Ra] = [K] ×   [K] = [°Ra] ×  
Delisle [°De] = (373,15 − [K]) ×   [K] = 373,15 − [°De] ×  
Newton [°N] = ([K] − 273,15) ×   [K] = [°N] ×   + 273,15
Réaumur [°R] = ([K] − 273,15) ×   [K] = [°R] ×  5⁄4 + 273,15
Rømer [°Rø] = ([K] − 273,15) ×   + 7,5 [K] = ([°Rø] − 7,5) ×   + 273,15

CelzijevaUredi

Iz Celzijeve U Celzijevu
Kelvin [K] = [°C] + 273,15 [°C] = [K] − 273,15
Fahrenheit [°F] = [°C] ×   + 32 [°C] = ([°F] − 32) ×  
Rankine [°Ra] = ([°C] + 273,15) ×   [°C] = ([°Ra] − 491,67) ×  
Delisle [°De] = (100 − [°C]) ×   [°C] = 100 − [°De] ×  
Newton [°N] = [°C] ×   [°C] = [°N] ×  
Réaumur [°R] = [°C] ×   [°C] = [°R] ×  5⁄4
Rømer [°Rø] = [°C] ×   + 7,5 [°C] = ([°Rø] − 7,5) ×  

FahrenheitovaUredi

Iz Fahrenheitove U Fahrenheitovu
Kelvin [K] = ([°F] + 459,67) ×   [°F] = [K] ×   − 459,67
Celzij [°C] = ([°F] − 32) ×   [°F] = [°C] ×   + 32
Rankine [°Ra] = [°F] + 459,67 [°F] = [°Ra] − 459,67
Delisle [°De] = (212 − [°F]) ×   [°F] = 212 − [°De] ×  
Newton [°N] = ([°F] − 32) ×   [°F] = [°N] ×   + 32
Réaumur [°R] = ([°F] − 32) ×   [°F] = [°R] ×   + 32
Rømer [°Rø] = ([°F] − 32) ×   + 7,5 [°F] = ([°Rø] − 7,5) ×   + 32

RankineovaUredi

Iz Rankineove U Rankineovu
Kelvin [K] = [°Ra] ×   [°Ra] = [K] ×  
Celzij [°C] = ([°Ra] − 491,67) ×   [°Ra] = ([°C] + 273,15) ×  
Fahrenheit [°F] = [°Ra] − 459,67 [°Ra] = [°F] + 459,67
Delisle [°De] = (671,67 − [°Ra]) ×   [°Ra] = 671,67 − [°De] ×  
Newton [°N] = ([°Ra] − 491,67) ×   [°Ra] = [°N] ×   + 491,67
Réaumur [°R] = ([°Ra] − 491,67) ×   [°Ra] = [°R] ×   + 491,67
Rømer [°Rø] = ([°Ra] − 491,67) ×   + 7,5 [°Ra] = ([°Rø] − 7,5) ×   + 491,67

NewtonovaUredi

Iz Newtonove U Newtonovu
Kelvin [K] = [°N] ×   + 273,15 [°N] = ([K] − 273,15) ×  
Celzij [°C] = [°N] ×   [°N] = [°C] ×  
Fahrenheit [°F] = [°N] ×   + 32 [°N] = ([°F] − 32) ×  
Rankine [°Ra] = [°N] ×   + 491,67 [°N] = ([°Ra] − 491,67) ×  
Delisle [°De] = (33 − [°N]) ×   [°N] = 33 − [°De] ×  
Réaumur [°R] = [°N] ×   [°N] = [°R] ×  
Rømer [°Rø] = [°N] ×   + 7,5 [°N] = ([°Rø] − 7,5) ×  

RéaumurovaUredi

Iz Réaumurove U Réaumurovu
Kelvin [K] = [°R] ×   + 273,15 [°R] = ([K] − 273,15) ×  
Celzij [°C] = [°R] ×   [°R] = [°C] ×  
Fahrenheit [°F] = [°R] ×   + 32 [°R] = ([°F] − 32) ×  
Rankine [°Ra] = [°R] ×   + 491,67 [°R] = ([°Ra] − 491,67) ×  
Delisle [°De] = (80 − [°R]) ×   [°R] = 80 − [°De] ×  
Newton [°N] = [°R] ×   [°R] = [°N] ×  
Rømer [°Rø] = [°R] ×   + 7,5 [°R] = ([°Rø] − 7,5) ×  

RømerovaUredi

Iz Rømerove U Rømerovu
Kelvin [K] = ([°Rø] − 7,5) ×   + 273,15 [°Rø] = ([K] − 273,15) ×   + 7,5
Celzij [°C] = ([°Rø] − 7,5) ×   [°Rø] = [°C] ×   + 7,5
Fahrenheit [°F] = ([°Rø] − 7,5) ×   + 32 [°Rø] = ([°F] − 32) ×   + 7,5
Rankine [°Ra] = ([°Rø] − 7,5) ×   + 491,67 [°Rø] = ([°Ra] − 491,67) ×   + 7,5
Delisle [°De] = (60 − [°Rø]) ×   [°Rø] = 60 − [°De] ×  
Newton [°N] = ([°Rø] − 7,5) ×   [°Rø] = [°N] ×   + 7,5
Réaumur [°R] = ([°Rø] − 7,5) ×   [°Rø] = [°R] ×   + 7,5

Usporedba temperaturnih ljestvicaUredi

Usporedba nekih značajnijih vrijednosti temperature u raznim ljestvicama
Opis Kelvin Celzij Fahrenheit Rankine Delisle Newton Réaumur Rømer
Apsolutna nula 0,00 −273,15 −459,67 0,00 559,73 −90,14 −218,52 −135,90
Najniža temperatura izmjerena na površini Zemlje 184 −89,2 −128,6 331 284 −29 −71 −39
Fahrenheitova smjesa led/sol 255,37 −17,78 0,00 459,67 176,67 −5,87 −14,22 −1,83
Talište leda 273,15 0,00 32,00 491,67 150,00 0,00 0,00 7,50
Trojna točka vode 273,16 0,01 32,018 491,688 149,985 0,0033 0,008 7,50525
Prosječna temperatura na površini Zemlje 288 15 59 519 128 5 12 15
Prosječna tjelesna temperatura čovjeka 310 37 98 558 95 12 29 27
Najviša zabilježena temperatura na površini Zemlje 331 58 136,4 596 63 19 46 38
Vrelište vode 373,1339 99,9839 211,97102 671,64102 0,00 33,00 80,00 60,00
Talište Titanija 1941 1668 3034 3494 −2352 550 1334 883
Temperatura na površini Sunca 5800 5500 9900 10400 −8100 1800 4400 2900

Grafički prikazUredi

0 K / 0 °Ra (-273,15 °C)0 °F (-17,78 °C)150 °D32 °F7,5 °Rø0 °C / 0 °Ré / 0 °N212 °F100 °C80 °Ré60 °Rø33 °N0 °DDatoteka:Comparison of temperature scales blank.svg 
Rankine (°Ra)
Kelvin (K)
Fahrenheit (°F)
Celzij (°C)
Réaumur (°R)
Rømer (°Rø)
Newton (°N)
Delisle (°D)
Apsolutna nula Najniža temperatura izmjerena na površini Zemlje Fahrenheitova smjesa led/sol Talište leda Prosječna temperatura na površini Zemlje (15 °C) Prosječna tjelesna temperatura čovjeka (37 °C) Najviša temperatura izmjerena na površini Zemlje Vrelište vode  

Tablica pretvorbe između jedinica za temperaturuUredi

Vidi jošUredi