Put (teorija grafova)

Put, pojam iz teorije grafova. [1]

Graf je u gruboj definiciji skup objekata: vrhova, točaka ili čvorova koje povezuju bridovi odnosno crte (linije). Brid spaja dva čvora i to je odnos koji definira graf. Ako vrhove povezuje brid, grafove se prikazuje crtanjem točaka za svaki vrh i povlačenjem luka između dvaju vrhova.[1]

Put je oblik otvorene šetnje u kojoj se vrhovi ne ponavljaju pa prema tome nema ni bridova. Za graf kažemo da je povezan ako postoji put između bilo koja dva vrha u grafu. Graf se naziva stablom ako su svaka dva vrha u njemu povezana točno jednim putem. Put koji prolazi kroz svaku spojnicu (brid) samo jednom zove se Eulerova šetnja.[1]

U potrazi za najkraćim putem traži se najkraći put (npr. u težinskom grafu) između nekih dvaju vrhova.[1] Druga vrsta puta je inducirani put.

IzvoriUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 math.e, hrvatski matematički elektronički časopis Maja Fošner i Tomaž Kramberger: Teorija grafova i logistika br. 14, ISSN ISSN 1334-6083 (pristupljeno 23. prosinca 2019.)