Ovo je glavno značenje pojma Rebus. Za druga značenja pogledajte Rebus (razdvojba).
Rebus
Postavka: S - vile - T - E - okomice
Rješenje: Svi lete oko Mice
Autor: D. Dobra[1]

Rebus je zagonetka predstavljena kombinacijom slika, slova i znakova i iz njihovog odnosa se nalazi rješenje.

Elementi rebusa uredi

Kod slika i znakova traži se pojam koji predstavljaju (na primjer, + = plus ili i, 3 = tri), dok se za slova može uzeti njihova vrijednost ili vrijednost naziva (na primjer, N = n ili en). Ako se za traženi pojam ne može naći odgovarajuća slika, dozvoljeni su mali "trikovi":

  • Izostavnik ispred ili iza slike kazuje da se odbacuje po jedno slovo od pojma koji slika predstavlja. Ako ima više izostavnika, za svaki se odbacuje po jedno slovo.
  • Može se zamijeniti jedno slovo pojma i to se označava u postavci, na primjer V = W - umjesto V stavlja se W. Ovaj način se često koristi kad rješenje sadrži slovo koga nema u hrvatskoj abecedi.

Rješenje rebusa može biti samo jedna riječ, ali i čitava rečenica ili izraz. Ako je rebus s više elemenata, oni se uobičajeno odgonetaju po redoslijedu slijeva udesno.

Rebusi obično imaju naslov, koji upućuje na traženo rješenje. Kod težih rebusa može se dati pomoć u obliku malih pravokutnika u koje treba upisati rješenje, ili se daje brojčani ključ koji predstavlja broj slova svakog elementa rebusa.

Povijest uredi

Riječ rebus latinskog je podrijetla, non verbis sed rebus sa značenjem "ne po riječima, već po stvarima".[2] Ne zna se točno kad i kako su se rebusi pojavili. U staroj Grčkoj i Rimu su kovani novčići s rebusima koji su predstavljali znamenite ljude ili gradove. U srednjem vijeku su se rebusi često koristili u heraldici. Plemstvo je često na svojim grbovima i štitovima svoje ime predstavljalo rebusom. Korištenje u heraldici smatra se za doba nastanka rebusa.[3] Početkom XVII. stoljeća su sveštenici u Francuskoj objavljivali rebuse na pamfletima za uskrsne svetkovine, tako da ih je moglo razumjeti i nepismeno pučanstvo. Rebusi su postali naročito popularni u XIX. stoljeću. Danas se rebusi mogu naći svuda - u oglašavanju, u logotipovima, u enigmatskim zbirkama itd.[4]

Anegdota uredi

Poznata je anegdota o Voltaireu i Fridriku Velikom.[4] Kad je Voltaire bio gost kod Fridrika u palači Sanssouci, razmjenjivali su poruke u obliku rebusa. Fridrik je Voltaireu poslao crtež

 

Na francuskom jeziku je postavka tog rebusa Deux mains (dvije ruke) sous (ispod) p (slovo se na francuskom čita "pé") à (u) cent (stotina) sous scie (ispod pile), a rješenje Demain souper à Sanssouci? (Večera sutra u Sanssouci?)

Na poruku mu je Voltaire odgovorio:

Ga!, slovni rebus s postavkom Gé grand, A petit! (veliko G, malo a), odnosno J'ai grand appétit! (Imam veliki apetit!).

Vrste uredi

Rebus se javlja u više rezličitih oblika i svaki od njih ima svoja pravila za rješavanje:

Anagramni rebus uredi
  Kod anagramnog rebusa se prvo rješavaju zadani pojmovi, od kojih se zatim anagramiranjem dobiva rješenje. Obično se uz ove rebuse, kao pomoć, daju brojčani ključ za postavku, te ključ za anagramiranje, tj. kojim redoslijedom treba uzimati slova iz postavke.
Postavka: vidra - satir
Rješenje: Stradivari
Autor: A. Košir[1]
Opisni rebus uredi

Iza Slova TIGANJ stoji
usred golog krša,
a nad njime sav u boji
BARJAK se zaleprša.

Kod opisnog rebusa, umjesto likovnih elemenata, koriste se riječi za opis zagonetke.
Postavka: za - S - tava
Rješenje: zastava
Autor: B. Dovniković[1]
Palindromni rebus uredi
  Palindromni rebus je vrsta rebusa koji se rješava kao svaki drugi rebus, ali se rješenje čita otraga, zdesna ulijevo. Iako nosi naziv "palindromni", rješenje najčešće nije palindrom.
Postavka: Z - bokal
Rješenje: zla kob
Autor: "Konjičanin"[1]
Rarebus uredi
  U rarebusu su izostavnici obavezan dio zagonetke. Kad se nađu traženi pojmovi, od svakog se prema broju izostavnika odbija određeni broj slova - odbačena slova se grupiraju na kraj rješenja, po redoslijedu kojim su odbačena.
Postavka: pek – rilo
Rješenje: Periklo
Autor: O. Franić[1]
Rebusoid uredi
  Sličan rarebusu je rebusoid, s tom razlikom što se odbačena slova ne grupiraju na kraj rješenja, već se čitaju odmah uz pojam iz koga su izostavljena.
Postavka: rak - tava
Rješenje: kravata
Autor: G. Mandić[1]
Rebus u stripu uredi
  Rebus u stripu je niz povezanih slika (kao strip) koje predstavljaju neku radnju, a posljednja slika sadrži rješenje koje je zasnovano na toj radnji.
Postavka: pa - puče
Rješenje: papuče
Autor: V. Kutnjak[1]
Slovni rebus uredi
 S   S

S   L   S
 S   S

Kod slovnog rebusa se koriste samo slova. U rješavanju treba pronaći odnose između slova, a u tim odnosima značajnu ulogu igraju prijedlozi (o, u, oko, na, iza...)
Postavka: S - oko - L
Rješenje: sokol.

Utjecaj uredi

Rebus se u često koristi u medijima u prenesenom značenju za nepoznanicu, za pojavu koju je teško objasniti ili se mora odgonetati ("Rebus za gledatelje"[5]).

AAAAAAAA OSAMA
Do kakakakaka se bavim Do petka se bavim
čavimčavimčavim zanatom; tričavim zanatom;
o vikendu kravim o vikendu kravim
gagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga
gagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga
gagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga
gagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga
gagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga
svaki atom.
stoga svaki atom.

Izvori uredi

  1. a b c d e f g Miljenko Lepšić i Josip Ilić-Dreven, "Društvene igre", Sportska tribina, Zagreb 1981.
  2. Natuknica "rebus" na web stranici Hrvatskog jezičnog portala
  3. Opća i nacionalna enciklopedija u 20 svezaka, sv. XVII, str. 69, Zagreb, 2007. ISBN 978-953-7224-17-2
  4. a b Marcel Danesi, "The Puzzle Instinct: The Meaning of Puzzles in Human Life", Google Books
  5. Članak "Rebus za gledatelje" na web stranici Matice hrvatske
  6. Dragoslav Andrić, "Zezalice ili pesme zdesna nalevo", str. 126, Novi dani, Beograd 1977.