Sopje

općina i naselje u Hrvatskoj, Virovitičko-podravska županija

Sopje je općina u Hrvatskoj. Nalazi se u Virovitičko-podravskoj županiji.

Sopje

grb
Država Hrvatska
Županija Virovitičko-podravska

NačelnikBerislav Androš - HDZ
Naselja11 općinskih naselja

Površina117,2 km2[1]
Površina središta24,3 km2
Koordinate45°48′N 17°44′E / 45.80°N 17.74°E / 45.80; 17.74

Stanovništvo (2021.)
Ukupno1897 [2]
– gustoća16 st./km2
Urbano430
– gustoća18 st./km2

Poštanski broj33520 Slatina
Stranicasopje.hr

Zemljovid

Sopje na zemljovidu Hrvatske
Sopje
Sopje

Sopje na zemljovidu Hrvatske

Zemljopis uredi

Nalazi se blizu granice s Mađarskom, u Podravini.

Stanovništvo uredi

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine bilo je

  • ukupno: 2 750, od toga
Općina Sopje: Kretanje broja stanovnika od 1857. do 2021.
broj stanovnika
3337
3858
4090
4599
5398
5429
5239
6132
6694
6599
5997
4780
3802
3407
2750
2320
1897
1857.1869.1880.1890.1900.1910.1921.1931.1948.1953.1961.1971.1981.1991.2001.2011.2021.
Napomena: Nastala iz stare općine Podravska Slatina. U 1981. sadrži dio podataka grada Slatine. Izvori: Publikacije Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske
Naselje Sopje: Kretanje broja stanovnika od 1857. do 2021.
broj stanovnika
1101
1157
1179
1151
1255
1251
1157
1356
1281
1257
1167
900
746
667
596
524
430
1857.1869.1880.1890.1900.1910.1921.1931.1948.1953.1961.1971.1981.1991.2001.2011.2021.

Uprava uredi

Općina Sopje je jedinica lokalne samouprave utvrđena Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina Sopje obuhvaća 9. naselja

Sopje - sjedište općine, Vaška, Novaki, Josipovo, Nova Šarovka, Kapinci, Gornje Predrijevo, Grabić i Španat.

Tijelo općine je Općinsko vijeće koje broji 11 članova plus jedan član, predstavnik nacionalnih manjina. Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Sopje i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Općine Sopje. Općinsko vijeće obavlja i poslove koji su zakonom i drugim propisima dani u nadležnosti općinskog vijeća: donosi Statut općine, donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna, donosi opće akte i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, donosi poslovnik o radu, bira i razrješava potpredsjednike Općinskog vijeća postupku utvrđenom za njihov izbor, osniva i bira članove radnih tijela, imenuje i razrješava osobe određene zakonom, propisima i statutom, uređuje ustroj i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, i druge poslove utvrđene statutom Općine Sopje. Općina Sopje samostalna je u odlučivanju o poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela. Obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koje nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanja prostorno i urbanističko planiranje komunalne djelatnosti brigu o djeci socijalna skrb primarna i zdravstvena zaštita odgoj i osnovno obrazovanje kultura, tjelesna kultura i šport zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša protupožarnu i civilnu zaštitu. Posao je organiziran preko Jedinstvenog upravnog odjela, koji je podijeljen po sljedećim strukturama u kojem je trenutno zaposleno 7 djelatnika pročelnik (općinski tajnik) VSS, viši savjetnik VŠS, referent za računovodstvo SSS , referent za komunalne djelatnosti SSS dva djelatnika i jedan NKV djelatnik, spremačica NKV. Planiranje i ostvarenje proračuna: Temeljem smjernica Ministarstva financija utvrđuju se porezni prihodi. Prohodi koji su u direktnoj nadležnosti općine planiraju se temeljem priliva sredstva u proteklom razdoblju, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju temeljem već sklopljenih dugoročnih ugovora i aktivnosti vezane za plan upravljanja imovine. Analitičke stavke vezane za rashodovnu stranu planiraju se temeljem plana rada upravnog odjela.

Način donošenja odluka: Odluke koje se donose u Općini Sopje kao jedinici lokalne samouprave mogu se podijeliti u nekoliko segmenata, ovisno o razini donošenja te zakonskim i drugim propisima o ovlastima donošenja pojedinih odluka. Odluke se mogu podijeliti na dvije osnovne grupe a to su odluke kao opći akti i odluke kao pojedinačni akti. Odluke kao opći akti koje imaju najveći značaj za Općinu Sopje kao jedinicu lokalne samouprave donose se na razini Općinskog vijeća, kao lokalnog parlamenta to su uglavnom odluke koje imaju uporište odnosno temelj u zakonima i rjeđe podtzakonskim propisima. Takvim odlukama Općinsko vijeće rješava općenito problematiku u svezi s komunalnom djelatnošću, određenim gospodarskim djelatnostima, društvenim djelatnostima i svim ostalim djelatnostima i poslovima za koje je prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ovlašten. Takve odluke imaju uglavnom i neposredan značaj prema pravnim i fizičkim osobama u smislu određenih obveza (općinskih porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, i dr.)

Druga razina donošenja odluka kao općih akata odnosi se na upravni odjel Općine Sopje, kao upravno tijelo, a takvi opći akti se uglavnom odnose na rad i funkcioniranje lokalne uprave odnosno njenih službenika i namještenika.

Na konstituirajučoj sjednici Općinskog vijeća utvrđene su komisije i povjerenstva koje su radno tijelo Općinskog vijeća, izrađuju prednacrt općeg akta u skladu s određenim zakonskim i drugim propisima te ga prosljeđuje na prethodnu proceduru upravnom odjelu i Općinskom vijeću. Na temelju te procedure, upravni odjel izrađuje nacrt odluke kao općeg akta prosljeđuje ga na raspravu i donošenje odluka kao opći akt Općinskom vijeću. Nakon donošenja odluke, ista se objavljuje u Službenom glasniku Općine Sopje i dostavlja svim nadležnim izvršiteljima.

Povijest uredi

Jaka utvrda u srednjem vijeku.

Gospodarstvo uredi

Stanovništvo općine Sopje bavi se pretežito poljoprivredom i djelatnostima vezanim uz poljoprivredu (oko 90% stanovništva). U posljednje vrijeme zamjetan je razvoj turizma (konjički turizam - Višnjica, biciklistička i pješačka staza uz rijeku Dravu, lovni i ribolovni turizam uz Dravu, usluge smještaja i škole u prirodi i sl.). Velike mogućnosti razvoja turizma na ovom ruralnom području su upravo u čistoći prirode, ljepotama rijeke Drave i pridravskih kanala, vrbaka i topolika, staništima rijetkih ptica (ornitološki rezervat orla Štekavca), te gostoljubivost i susretljivost žitelja općine Sopje.

Poznate osobe uredi

Spomenici i znamenitosti uredi

Obrazovanje uredi

Kultura uredi

Čuvena manifestacija "Dravsko proljeće" je međunarodna smotra folklora, koja ima zadatak očuvanja i promicanja tradicije i kulture hrvatskog naroda s obje strane rijeke Drave (Hrvati iz RH i Mađarske) diljem zemlje i svijeta... Osim tradicije u pjesmi i plesovima, na manifestaciji se posebnu pažnju pridaje očuvanju Sopjanske narodne nošnje (nošnje Sopja, G.Predrijeva, Kapinaca, Vaške...) koja se nastoji očuvati i kroz rad Etno udruge i kulturno - umjetničkog društva iz Sopja Sopjansko lilanje, izraslo iz starog narodnog običaja lilanja.[3]

Šport uredi

Izvori uredi

  1. Registar prostornih jedinica Državne geodetske uprave Republike Hrvatske. Wikidata Q119585703
  2. Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. – stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima (hrvatski i engleski). Državni zavod za statistiku. 22. rujna 2022. Wikidata Q118496886
  3. Glas Slavonije Petar Žarković: Sopjansko lilanje je jedinstveno u Hrvatskoj 24. lipnja 2016. (pristupljeno 10. listopada 2017.)

Vanjske poveznice uredi

Nedovršeni članak Sopje koji govori o općini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.