Ovo je glavno značenje pojma Spirala. Za druga značenja pogledajte Spirala (razdvojba).

Spirala je, u matematici, krivulja koja se kružno udaljava (može se reći i: približava) od svog centra.

Spirala

Dvodimenzionalne spirale

uredi

Dvodimenzionalna spirala najlakše se opisuje preko polarnih koordinata, gdje je polumjer r kontinuirana monotona funkcija kuta θ. Kružnica se može smatrati posebnim slučajem spirale (funkcija nije striktno monotona, nego konstantna).

Neke od važnijih vrsta dvodimenzionalnih spirala su: