Stanislav Florio

Stanislav Florio, pomorski kapetan i brodovlasnik iz Prčanja. Iz hrvatske obitelji Florio iz Prčanja u Crnoj Gori.

Spominje ga se u izvorima među prčanjskim brodovlasnicima koji su između 1850. i 1870. u Trstu raspolagali s kapitalom od 4 milijuna forintâ, uz Iliju i Tripa Florija.[1]

Bio je prvi mecena hrvatskom kiparu Ivanu Rendiću, kojem je pomogao upisati umjetničku školu u Veneciji.[2]

Izvori

uredi


  Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežne stranice Hrvatskog biografskog leksikona LZMK
http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=6141
koji je klauzulom na stranici http://hbl.lzmk.hr/
označen slobodnom licencijom CC BY-SA 3.0

Dopusnica nije važeća!
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.


  1. Hrvatski biografski leksikon Tatjana Delibašić: Florio, LZMK, Zagreb, 1998. (pristupljeno 4. rujna 2016.)
  2. "Naše more" 53(1-2)/2006 Vesna Čučić: Bokelji između Boke i Trsta, str. 84