Stečaj države

Stečaj države označava prestanak plaćanja potraživanja, ili formalnu izjavu vlade da djelomično ili u potpunosti ne može posluživati dospjela potraživanja vjerovnika.

To je često uzrokovano trajnom neravnotežom između državnih prihoda i državne potrošnje (rashoda).

Državni stečaj proizlazi iz tri razloga:

  • Zaduženost kao rezultat akumulacije proračunskih deficita
  • Promjena režima ili gubitak rata, kada je nova vlada odbija priznati obveze prethodne vlade. Tako je primjerice bilo u Francuskoj 1815. i 1917. u Rusiji.
  • Kolaps države, često nakon gubitka rata.

Uzroci prekomjerne državne potrošnje uključuju visoke troškove za vojsku (vojni sukob, rashode za naoružanje, visoke odštete), općenito loše gospodarstvo države (povezane s neodrživom socijalnom zaštitom i visokim kadrovskim rashodima) ili veliki izdatci države u svrhu osiguranja socijalni mir ili spašavanja banaka.

Posljedice stečaja državeUredi

Stečaj države pogađa

Posljedice za državu su da uz stečaja oslobađa od dijela svojih financijskih obveza prema svojim različitim vjerovnicima. To naravno dovodi do smanjenja iznosa u državnom proračunu za isplatu kamate i otplate. S druge strane to za državu dugoročno znači i gubitak povjerenja: Vlada je određeno vrijeme teško (ili uz vrlo visoke kamate) dolazi do kredita na tržištu kapitala.

  • dobavljači ostaju djelomično ili potpuno bez naplate itd.)

Nakon argentinske krize 1999. – 2002. vjerovnici su izgubili do 75% posuđena sredstva. Kada je stečaj u Ekvadoru u siječnju 2009 obveznice su se prodavale su aukciji za 31% od nominalne vrijednosti.