Stefan–Boltzmannova konstanta

Stefan–Boltzmannova konstanta je fizikalna konstanta, obično označena s grčkim slovom σ, koja je konstanta proporcionalnosti u Stefan-Boltzmannovom zakonu: ukupna količina energije j*, koje idealno crno tijelo zrači, po jedinici površine i u nekoj jedinici vremena, je direktno proporcionalna s četvtom potencijom termodinamičke temperature T.

Vrijednost Stefan–Boltzmannove konstante u SI sustavu iznosi:[1]

Vrijednost Stefan–Boltzmannove konstante se može teoretski izvesti iz Stefan-Boltzmannovog zakona, ali je i potvrđena pokusima. Može se i izraziti s drugim fizikalnim konstantama:

gdje je kB - Boltzmannova konstanta, h - Planckova konstanta, - reducirana Planckova konstanta i cbrzina svjetlosti u vakuumu.

Izvori uredi

  1. CODATA2006 [1]