Suradnik:Conquistador/infookvir animanga/podnožje/doc


Wikipe-tan face.svg kategorija anime i manga
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/podnožje}}
parametar objašnjenje
kategorija Prikazuje poveznicu na kategoriju animea i mange, predefinirana je vrijednost da.