Suradnik:Conquistador/infookvir animanga/podnožje


Wikipe-tan face.svg kategorija anime i manga
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/podnožje}}
parametar objašnjenje
kategorija Prikazuje poveznicu na kategoriju animea i mange, predefinirana je vrijednost da.
[[kategorija:predlošci infookvira za anime i mangu|podnožje]]