Suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak


==== Manga ====
manga
{{{naslov}}}
pisac{{{autor}}}
ilustrator{{{ilustrator}}}
izdavač{{{izdavač}}}
engleski izdavač{{{izdavač_en}}}
demografija{{{demografija}}}
otisak{{{otisak}}}
magazin{{{magazin}}}
engleski magazin{{{magazin_en}}}
izvorno trajanje{{{posljednje}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak
| vrsta      = manga
| naslov     = 
| autor      = 
| ilustrator   = 
| izdavač     = 
| izdavač_en   = 
| demografija   = 
| otisak     = 
| magazin     = 
| magazin_en   = 
| izdano     = (pojedinačni svezak)
| prvo      = (mnogostruki svesci)
| posljednje   = 
| svesci     = 
| svesci_popis  = 
}}

RomanUredi

roman
{{{naslov}}}
pisac{{{autor}}}
ilustrator{{{ilustrator}}}
izdavač{{{izdavač}}}
engleski izdavač{{{izdavač_en}}}
demografija{{{demografija}}}
otisak{{{otisak}}}
izvorno trajanje{{{izdano}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak
| vrsta      = roman
| naslov     = 
| autor      = 
| ilustrator   = 
| izdavač     = 
| izdavač_en   = 
| demografija   = 
| otisak     = 
| izdano     = 
}}

Roman-rijekaUredi

roman-rijeka
{{{naslov}}}
pisac{{{autor}}}
ilustrator{{{ilustrator}}}
izdavač{{{izdavač}}}
engleski izdavač{{{izdavač_en}}}
demografija{{{demografija}}}
otisak{{{otisak}}}
izvorno trajanje{{{prvo}}}{{{posljednje}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak
| vrsta      = roman-rijeka
| naslov     = 
| autor      = 
| ilustrator   = 
| izdavač     = 
| izdavač_en   = 
| demografija   = 
| otisak     = 
| prvo      = 
| posljednje   = 
| svesci     = 
| svesci_popis  = 
}}

Feljtonski romanUredi

manga
{{{naslov}}}
pisac{{{autor}}}
ilustrator{{{ilustrator}}}
izdavač{{{izdavač}}}
engleski izdavač{{{izdavač_en}}}
demografija{{{demografija}}}
otisak{{{otisak}}}
magazin{{{magazin}}}
engleski magazin{{{magazin_en}}}
izvorno trajanje{{{izdano}}}{{{posljednje}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak
| vrsta      = feljtonski roman
| naslov     = 
| autor      = 
| ilustrator   = 
| izdavač     = 
| izdavač_en   = 
| demografija   = 
| otisak     = 
| magazin     = 
| magazin_en   = 
| izdano     = (pojedinačni svezak)
| prvo      = (mnogostruki svesci)
| posljednje   = 
| svesci     = 
| svesci_popis  = 
}}

Lagani romanUredi

lagani roman
{{{naslov}}}
pisac{{{autor}}}
ilustrator{{{ilustrator}}}
izdavač{{{izdavač}}}
engleski izdavač{{{izdavač_en}}}
demografija{{{demografija}}}
otisak{{{otisak}}}
magazin{{{magazin}}}
engleski magazin{{{magazin_en}}}
izvorno trajanje{{{izdano}}}{{{posljednje}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak
| vrsta      = lagani roman
| naslov     = 
| autor      = 
| ilustrator   = 
| izdavač     = 
| izdavač_en   = 
| demografija   = 
| otisak     = 
| magazin     = 
| magazin_en   = 
| izdano     = (pojedinačni svezak)
| prvo      = (mnogostruki svesci)
| posljednje   = 
| svesci     = 
| svesci_popis  = 
}}
parametar objašnjenje
vrsta Utipkajte nešto od sljedećeg: roman za pojedinačni roman, roman-rijeka za roman-rijeku, feljtonski roman za feljtonski roman, lagani roman za lagani roman ili lagani feljtonski roman, filmski strip za filmski strip, magazinska knjiga za magazinsku knjigu, ili ostalo. Ostavite prazno ako je riječ o mangi
naslov Naslov djela; ako se razlikuje u odnosu na polje ime u zaglavlju.
autor Autor djela.
ilustrator Ilustrator djela; ako se razlikuje od autora djela.
izdavač Japanski izdavač djela.
izdavač_en Svaki izdavač djela na engleskom jeziku. Vidi {{engleski izdavač mange}}.
demografija Ciljana demografska skupina djela (npr. djeca, šōđo, šōnen, seinen, đosei, sarariman ili opći interes). Određuju je japanski magazin u kojem je djelo izvorno izdano.
otisak Oznaka ili otisak izdavača pod kojim je djelo izišlo
magazin Magazin ili antologija u kojem je djelo serijalizirano.
magazin_en Svaki magazin ili antologija na engleskom jeziku u kojem je djelo serijalizirano. Vidi {{engleski magazin mange}}.
izdano Ako postoji samo jedno izdanje, rabite ovo polje umjesto prvo i posljednje. Navedite cijeli datum ako je dostupan.
prvo Datum kada je prvo poglavlje (ima prednost) ili svezak djela izvorno izdan. Navedite mjesec i godinu najmanje.
posljednje Datum kada je posljednje poglavlje (ima prednost) ili svezak djela izvorno izdan. Navedite mjesec i godinu najmanje. Ostavite prazno ako još traje.
svesci Broj svezaka.
svesci_popis Povezuje broj svezaka ili poglavlja s odgovarajućom stranicom "popisa".
[[kategorija:predlošci infookvira za anime i mangu|tisak]]