Sustav domovinske sigurnosti

Sustav domovinske sigurnosti je sustav koji čine resursi unutarnjih poslova, obrane, sigurnosno-obavještajnog sustava, civilne zaštite, vatrogastva, službe vanjskih poslova te drugih tijela koja organizirano i koordinirano obavljaju poslove i zadaće prepoznavanja, procjene, smanjenja i/ili uklanjanja sigurnosnih rizika od važnosti za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske.[1]

Sustav čine[1]

Središnje tijelo sustava domovinske sigurnosti je Vijeće za nacionalnu sigurnost. Međuresorno tijelo nadležno za usklađivanje i koordiniranje rada sustava domovinske sigurnosti je Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti, a administrativnu potporu joj čini Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.[1]

Izvori

uredi
  1. a b c Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Narodne novine 108/ 8. studenoga 2017. Donesen 3. studenoga 2017. Pristupljeno 19. ožujka 2020.
  2. a b Koje su jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave? Ministarstvo uprave Republike Hrvatske. Pristupljeno 19. ožujka 2020.