Tevhid (arapski: توحيد‎) predstavlja koncept monoteizma u islamu te kao takav predstavlja najznačajniji temelj koncept u islamu prema kojemu je Alah (Bog) jedan i jedinstven.

Dio serije članaka vezanih uz

Islam

Islam
Islam

Povijest Islama

Vjerovanja i običaji

JedinstvoBog
Ispovijedanje vjere
MolitvaPost
DobročinstvoHodočašće

Važne ličnosti

Muhammed
Ebu BekrOmer
Osman ibn AffanAlija ibn Ebu-Talib
Ahl al-Bayt
Ashabi
Islamski proroci

Tekstovi & zakoni

Kur'anHadis
PravoTeologija
Životopisi Muhammeda
Šerijat

Grane islama

SunitiŠijitiHaridžitiIbadi

Društveni aspekti

ŠkoleTeologija
FilozofijaNauka
UmjetnostArhitekturaGradovi
KalendarPraznici
Ženeu Kuranu
VođePolitika
IslamizamLiberalizamSufizam

Vidi također

Islamski rječnikHidžraIslamski kalendar

Tevhid znači da je Bog svemoćan, da nema drugog boga osim Njega. Dodavanje drugih bogova uz Alaha naziva se širk i predstavlja veliki grijeh. Neki muslimani drže da se u skladu s tevhidom moraju strogo poštovati Božja pravila, jer u slučaju njihova nepoštovanja ili drugačijeg tumačenja osoba se postavlja kao Božji partner, jer svoju prosudbu stavlja iznad Božje, što se smatra širkom.[1]

Wikicitati »Tko posvjedoči da nema boga osim Boga jedinog, Koji nema sudruga, i da je Muhamed Njegov rob i Njegov poslanik, i da je Isus Božji rob i Njegov poslanik i riječ koju je uputio Mariji, i duša Njegova, i da je Raj istina i Vatra istina, Bog će ga uvesti u Raj s djelima koja ima.«
(Muhamedove riječi po kazivanju njegova pratitelja, Ubajida ibn as-Samita[2])

Da bi čovjek prema islamskom učenju bio monoteist (ar. muvahid), mora vjerovati u sljedeće odrednice:

 • vjerovanje u Alahov rububijjet, tj. u to da je On Gospodar, Stvoritelj, Vladar i Onaj koji upravlja svim pitanjima Njegovih stvorenja.
 • vjerovanje u Njegov uluhijjet, tj. u to da samo On istinski zaslužuje biti obožavan i da je svako božanstvo mimo Njega lažno.
 • vjerovanje u Njegova imena (Esma ul-husna) i svojstva (sifat), tj. da On Uzvišeni ima lijepa imena i uzvišena svojstva u koja treba vjerovati u svijetlu učenja Kurana i sunneta, te da se nikom drugom ne pripisuju osobine Boga Uzvišenog

Etimologija riječi

uredi

Korijen riječi je A-H-D, tako da na arapskom postoje izrazi:

 • Ahad - jedan
 • Tevhid - gdje T ima značenje napraviti, tako da tewhid doslovno znači napraviti jedno, ili u prenesenom značenju Bog je jedan.
 • Vahdat (ili vehdat) - jedinstvo
 • Vehid (ili vehad) - jedan je
 • Vahid (ili vahid) - prvi

Na arapskom, tevhid znači ujedinjenje ili objedinjenje, tj. ujediniti, objediniti ili ujedinjeno, objedinjeno. Drugim riječima, tevhid je glagol za muslimana, dok je Bog El-Vahid, jedno od 99 Alahovih imena.

Vidi također

uredi

Izvori

uredi
Bilješke
 1. Jaques (2004.), str. 583.
 2. El-Temimi (2009.), str. 8.
Literatura
 • El-Temimi, Muhammed. 2009. Knjiga Tevhida (bošnjački). Udruženje Kevser
 • Jacques, R. Kevin. 2009. Religious beliefs. Encyclopedia of Islam and the Muslim World (engleski). 2. Macmilan Reference USA. New York City. ISBN 0-02-865605-9