Top (šah)

Šahovske
figure
Chess king icon.png Kralj
Chess queen icon.png Kraljica
Chess rook icon.png Top
Chess bishop icon.png Lovac
Chess knight icon.png Skakač
Chess pawn icon.png Pješak

Chess rld44.pngChess rdl44.png Top je naziv za šahovsku figuru, koja se kolokvijalno naziva i "kula". Svaki igrač na početku igre ima dva topa. Top se kreće vodoravno i okomito (za razliku od lovca, koji se kreće po dijagonalama).

Kretanje topa:


8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
7 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess xxl44.png Chess xxd44.png Chess xxl44.png Chess rdd44.png Chess xxl44.png Chess xxd44.png Chess xxl44.png Chess xxd44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
a b c d e f g h