Šahovske
figure
Kralj
Kraljica
Top
Lovac
Skakač
Pješak

Top je naziv za šahovsku figuru, koja se kolokvijalno naziva i "kula". Svaki igrač na početku igre ima dva topa. Top se kreće vodoravno i okomito (za razliku od lovca, koji se kreće po dijagonalama).

Kretanje topa:


abcdefgh
8
d8 white circle
g8 black circle
d7 white circle
e7 white pawn
f7 black circle
g7 black rook
h7 black circle
d6 white circle
g6 black circle
d5 white circle
g5 black pawn
a4 white circle
b4 white circle
c4 white circle
d4 white rook
e4 white circle
f4 white circle
g4 white circle
h4 white circle
d3 white circle
d2 white circle
d1 white circle
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Moguće kretanje topa