Turopoljski leksikon

Turopoljski leksikon prva je knjiga u kojoj je u potpunosti obrađena povijest i kultura Turopolja, mikroregije u središnjoj Hrvatskoj. Izdao ga je Leksikografski Zavod Miroslav Krleža u Zagrebu 2021. Kako je Turopoljski Leksikon bio zajednički projekt Leksikografskog Zavoda i Grada Velike Gorice, imao je dva glavna urednika: Zavod je na taj položaj postavio uglednog leksikografa Mladena Klemenčića, a grad Velika Gorica tadašnju ravnateljicu gradske knjižnice Katju Matković Mikulčić.

Nastanak Leksikona

uredi

U Mraclinu kraj Velike Gorice 7. rujna 2017. sastali su se predstavnici grada Velike Gorice i Leksikografskog zavoda. Na sastanku su današnji akademik Ratko Cvetnić, književnik rodom iz Mraclina i njegovi prijatelji Mladen Klemenčić i Vjekoslav Kovačić predstavnicima Grada i Zavoda iznijeli ideju o Turopoljskom Leksikonu. Tim izdanjem Zavod je htio nastaviti tradiciju tzv. "lokalnih" izdanja, započetu izdavanjem "Istarske Enciklopedije" i "Leksikona Hrvatskog Zagorja".

Izlazak iz tiska i predstavljanje javnosti

uredi

Leksikon je izašao iz tiska krajem ožujka 2021., a javnosti je predstavljen tijekom te godine u Mraclinu, Velikoj Gorici i Zagrebu.

Osnovni podatci o Leksikonu

uredi

Leksikon ima više od sedam stotina stranica, a teži oko 2.5 kilograma. U njemu je obrađeno 1 200 pojmova, a ilustriran je s više od tisuću fotografija.

Urednici

uredi
 • Glavni urednici:
 1. Mladen Klemenčić, leksikograf, LZMK
 2. Katja Matković Mikulčić, Grad Velika Gorica
 • Članovi uredništva:
 1. Ratko Cvetnić, književnik, Zagreb
 2. Branko Dubravica, povjesničar, Velika Gorica
 3. Vlatka Dugački, povjesničarka, LZMK
 4. Iva Klobučar Srbić, kroatistica, LZMK
 5. Vesnica Kušar, geografkinja, LZMK
 6. Jasmina Lukec, kroatistica, LZMK
 7. Krešimir Regan, povjesničar, LZMK
 • Suradnici uredništva
 1. Crkvena povijest: Ivan Armanda, crkveni povjesničar, LZMK
 2. Sport: Ivan Bačmaga, povjesničar, LZMK
 3. Arheologija: Ozana Martinčić
 4. Kultura: Vlatka Štimac Ljubas, kroatistica, LZMK
 5. Kultura: Vesna Župetić, kulturna djelatnica, Grad Velika Gorica
 • Jezično uredništvo:
 1. Mirjana Mrakužić
 2. Marija Kovačušić
 3. Davorka Rinčić-Pranjić

Suradnici

uredi
 • Armanda, dr. sc. Ivan, crkveni povjesničar, LZMK, Zagreb
 • Bačmaga, Ivan, povjesničar, LZMK, Zagreb
 • Batinić, dr. sc. Štefka, pedagoginja, Hrvatski Školski Muzej, Zagreb
 • Belaj, dr. sc.Melanija, etnologinja, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
 • Beuk, Josip, šumarstvenik, Šumarija Velika Gorica
 • Bilić, Stipo, publicist, POUVG, Velika Gorica
 • Božić, Aleksandar, publicist, Velika Gorica
 • Coha, dr. sc.Suzana, književna povjesničarka, Filozofski fakultet, Zagreb
 • Cvetnić, dr. sc. Sanja, povjesničarka umjetnosti, Filozofski fakultet, Zagreb
 • Cvetnić, Ratko, književnik, Zagreb
 • Cvetnić, dr. sc. Željko, akademik, veterinar, Mraclin
 • Čanjevac, dr. sc. Ivan, geograf, LZMK, Zagreb
 • Čunčić, Mladen, građevinar, Grad Velika Gorica
 • Damjanović, dr. sc. Dragan, povjesničar umjetnosti, Filozofski fakultet, Zagreb
 • Derganc, Darko, publicist, Velika Gorica
 • Drvodelić, dr. sc. Damir, šumarstvenik, Šumarski fakultet, Zagreb
 • Dubravica, dr. sc. Branko, povjesničar, Velika Gorica
 • Dugački, dr. sc. Vlatka, povjesničarka, LZMK, Zagreb
 • Ergović, Maja, etnologinja, Muzej Turopolja, Velika Gorica
 • Fuerst-Bjeliš, dr. sc. Borna, geografkinja, PMF, Zagreb
 • Grahovac, Miroslav, učitelj, OŠ Vukovina, PŠ Rakitovec
 • Grgić, dr. sc. Stipica, povjesničar, Hrvatski studiji, Zagreb
 • Hendija, Zora, arhivistica, Zagreb
 • Jolić, David, novinar, Velika Gorica
 • Karbić, dr. sc. Marija, povjesničarka, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 • Klemenčić, mr. sc. Mladen, geograf, LZMK, Zagreb
 • Klempić-Bogadi, dr. sc. Sanja, geografkinja, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • Klobučar Srbić, Iva, kroatistica, LZMK, Zagreb
 • Kos, Marko, Agronom, Grad Velika Gorica
 • Kušan Špalj, Dora, arheologinja, Arheološki Muzej, Zagreb
 • Kušar, Vesnica, geografkinja, LZMK, Zagreb
 • Latinčić, Dubravka, povjesničarka, OŠ Jelkovec
 • Lukec, Jasmina, kroatistica, LZMK, Zagreb
 • Mataga Tintor, dr. sc. Arijana, pedagoginja, Grad Velika Gorica
 • Matić, Darko, novinar, Velika Gorica
 • Matijašić, Josipa, etnologinja, Muzej Turopolja, Velika Gorica
 • Matković, dr. sc. Stjepan, povjesničar, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 • Matković Mikulčić, Katja, knjižničarka i publicistica, Velika Gorica
 • Melem Hajdarović, mr. sc. Mihela, geografkinja, LZMK, Zagreb
 • Miholić, dr. sc. Irena, etnomuzikologinja, Institut za etnologiju i folkloristiku
 • Mudrinjak, Damir, publicist, Mače
 • Nestić, dr. sc. Jasmina, povjesničarka umjetnosti, Filozofski fakultet, Zagreb
 • Orešić, dr. sc. Danijel, geograf, PMF, Zagreb
 • Pejak, Nikola, samostalni istraživač, Velika Gorica
 • Perok, Nikoleta, arheologinja, Arheološki muzej, Zagreb
 • Pintar, Marijana, muzikologinja, LZMK, Zagreb
 • Pintarić, Tatjana, arheologinja, Muzej Turopolja, Velika Gorica
 • Popovčić, Josip, povjesničar, Muzej Turopolja, Velika Gorica
 • Pranjković, dr. sc. Ivo, jezikoslovac, Velika Gorica
 • Pustaj, Marko, povjesničar, LZMK, Zagreb
 • Puljiz Vidović, Sanda, psihologinja, Centar za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica
 • Radoš, Valentina, povjesničarka umjetnosti, Muzej Turopolja, Velika Gorica
 • Regan, dr. sc. Krešimir, povjesničar, LZMK, Zagreb
 • Richter-Novosel, Željka, geografkinja, LZMK, Zagreb
 • Rožić, Ivan, publicist, Buševec
 • Sakoman Božić, Barica, publicistica, Velika Gorica
 • Stipančević, mr. sc. Mario, povjesničar, HDA, Zagreb
 • Szabo, dr. sc. Agneza, povjesničarka, Zagreb
 • Šarić, Jandre, psiholog, Zagreb
 • Španjol, dr. sc. Željko, šumarstvenik, Šumarski fakultet, Zagreb
 • Štimac Ljubas, dr. sc. Vlatka, kroatistica, LZMK, Zagreb
 • +Štuban, Davor, publicist, Zajednica športskih udruga, Velika Gorica
 • Tolj, Jasmina, rudarska inženjerka, LZMK, Zagreb
 • Velić, dr. sc. Josipa, geologinja, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
 • Videk, dr. sc. Nevenka, književna povjesničarka, LZMK, Zagreb
 • Vujčić, mr. sc. Davorin, povjesničar umjetnosti, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
 • Vuksan, Ivan, šumarstvenik, Šumarija Velika Gorica
 • Zebec, dr. sc. Tvrtko, etnolog, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
 • Žebec Šilj, dr. sc. Ivana, povjesničarka, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
 • Župetić, Vesna, kulturna djelatnica, Grad Velika Gorica

Pogreške u Leksikonu

uredi
 1. U natuknici "Odranski Obrež" objavljena je fotografija s natpisom "Odranski Obrež: križno drvo, 1942.". Na fotografiji je prikazano raspelo u dijelu Mraclina koji se zove Obrež. Fotografija je preuzeta s portala www.mraclin.hr, a redaktor tog portala je Ratko Cvetnić. Isti onaj Ratko Cvetnić koji je član uredništva Leksikona.
 2. U natuknici "Cvetnić" je prikazan pogrešan grb te plemenitaške obitelji. Ispravni grb zajedno s grbovnicom i prijevodom grbovnice objavio je Slavko Cvetnić u knjizi "Mraclin: kak je negda bilo" u poglavlju "Kako su Mraclinci postali plemeniti?". Spomenuti Slavko Cvetnić je bio otac Ratka Cvetnića. Onog Ratka Cvetnića koji je dopustio da fotografija iz njegovog rodnog sela bude objavljena kao fotografija iz drugog naselja.
 3. Natuknicu "Kuče" pisali su Mladen Klemenčić i Valentina Radoš. Zanimljivo je kako nitko u Muzeju nije znao da su na oltarnoj pali obavljeni restauratorski radovi kojima je otkriveno da ona nije naslikana na koži, nego na platnu. Isto tako je zanimljivo da nitko od autora natuknice nije nikad u životu otvorio "Povijest Turopolja" od E. Laszowskog. Kako to znamo? U Leksikonu je objavljena fotografija jedne druge kapele i za nju je napisano da je to stara kapela u Kučama, iako su u spomenutoj knjizi objavljene čak tri fotografije prave kapele.
 4. Natuknicu "Mraclin" pisala je Valentina Radoš, djelatnica Muzeja Turopolja. Iako je na izradi Leksikona surađivalo nekoliko ljudi iz Mraclina, pa čak je i Ratko Cvetnić, član uredništva, podrijetlom iz Mraclina. Još je kao urednik dopustio da tekst ove natuknice sa svim greškama uđe u Leksikon. Ovo je najočitiji dokaz kako je pisan Leksikon i kakvo je znanje djelatnika Muzeja Turopolja. Navodim najznačajnije greške: kapela je sagrađena 1894., a ne 1912. kako u Leksikonu piše; stalna veterinarska služba više ne djeluje, a u Leksikonu piše da djeluje.
 5. Natuknicu "Rakitovec" napisao je Miroslav Grahovac, umirovljeni učitelj Područne Škole Rakitovec. Područna škola Rakitovec udaljena je samo nekoliko stotina metara od kapele sv. Petra u Rakitovcu. Usprkos tome, kapelu je Grahovac potpuno pogrešno opisao te iznio mnoštvo netočnih činjenica o njoj: napisao je da je kapela izgrađena 1910., a izgrađena je 1913.; u njoj se ne nalazi oltar titulara, nego samo oltarna pala; u kapeli ne postoje slike "sv. Pavao" i "Majka Božja s Djetetom"; nema pravokutan tlocrt jer je zaključena polukružnom apsidom...

Izvori

uredi
 1. https://mraclin.hr/susret-turopoljskom-leksikonu/
 2. https://mraclin.hr/tl-ugledao-svjetlo-dana/