Vida Barac-Grum

Vida Barac-Grum (Zagreb, 16. prosinca 1932. – 27. srpnja 2018.)[1][2] hrvatska jezikoslovka, dijalektologinja, kroatistica, onomastičarka i leksikografkinja.[1][2][3] Istražuje dijalektologiju hrvatskoga jezika, osobito kajkavsko narječje i čakavsko narječje Gorskog kotara, kao i urbani govor grada Zagreba.[1][2][3] Istraživala je standardni jezik uključujući suvremeni hrvatski standardni jezik i kajkavski književni jezik.[1][2][3]

Životopis

uredi

Školovanje je završila u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je jugoslavenske jezike i književnosti te engleski jezik i književnost. Doktorirala je 10. studenoga 1989. godine temom Čakavsko-kajkavska interferencija u gorskokotarskim govorima.[1] Bila je djelatnicom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,[2] članica Odbora za leksikografiju i Odbora za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.,[1] članica redakcije Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.[1] Surađivala je na projektu Hrvatski dijalektološki atlas.[1]

Glavna djela

uredi
  • Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskom kotaru, Rijeka, ICR, 1993.
  • Jezični savjetnik s gramatikom, Zagreb, Matica hrvatska, 1971. (Barac-Grum, Vida, Malić, Dragica, Pavešić, Slavko, Vince, Zlatko)
  • Prilozi Močila i Rukavac u: Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo, Posebna izdanja ANUBiH, LV/9, Odjeljenje društvenih nauka,
  • Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Zagreb, JAZU (HAZU) i Zavod za jezik IFF (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje). Sv. 1–8, (član redakcije i obrađivač), 1984. – 1999.
  • Zagrebački kaj: govor grada i prigradskih naselja, Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998. (Šojat, Antun; Barac-Grum, Vida; Kalinski, Ivan; Lončarić, Mijo; Zečević, Vesna)

Izvori

uredi
  1. a b c d e f g h Mijo Lončarić: Vida Barac-Grum, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Knj. 26, br. 1, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2000., str. 1. – 7.
  2. a b c d e [1] Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Preminula je dr. sc. Vida Barac Grum (pristupljeno 15. srpnja 2020.)
  3. a b c [2] Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, dr. sc. Vida Barac Grum (pristupljeno 15. srpnja 2020.)

Vanjske poveznice

uredi