Yorčki obred

masonski red i sustav stupnjeva

Yorčki obred[a] (engl. York Rite), ponekad se naziva i Američki obred[1][2] jer ne potječe iz Yorka, jedan je od masonskih obreda. Obred je niz progresivnih stupnjeva u slobodnom zidarstvu koje dodjeljuju različite masonske organizacije ili tijela te svaki o njih djeluje pod vodstvom svoje središnje vlasti.

Masonska pregača u Yorčkom obredu.

Yorčki obred je skupina zasebnih masonskih tijela i pridruženih stupnjeva koji bi inače djelovali neovisno. Tri primarna tijela u Yorčkom obredu su Kapitel slobodnih zidara Kraljevskog Luka, Koncil kraljevskih i izabranih majstora iliti Koncil slobodnih zidara Kripte, te Zapovjedništvo vitezova Templara i svakim od njih se upravlja neovisno premda se svi smatraju dijelom Yorčkog obreda. Postoje i druga tijela koja se smatraju izravno povezanim s Yorčkim obredom ili zahtijevaju članstvo u njemu, kao što je Suvereni koledž Yorčkog obreda (engl. Yorke Rite Sovereign College), ali se prvenstveno smatra da je Yorčki obred sastavljen od tri ranije navedena tijela. Naziv obreda potječe od grada Yorka u kojem su se, prema jednoj masonskoj legendi, održavali prvi susreti slobodnih zidara u Engleskoj.[3]

Yorčki obred je jedan od pridruženih redova slobodnog zidarstva u koji se majstor zidar može priključiti kako bi usavršio svoje članstvo. Za ovaj obred ne postoji jedinstveni sustav i ustroj na globalnoj razini tako da van Sjedinjenih Država obično postoje značajne razlike u ritualu i ustrojstvu. Zbog toga, u većini slučajeva, svaki zasebni Red priznaje bratske međuodnose unutar Yorčkog sustava pod uvjetom da dotično poglavarstvo nadležnu matičnu "zanatsku" jurisdikciju smatra regularnom.

Tijela Yorčkog obreda

uredi

Usprkos činjenici da je Yorčki obred zapravo skupina odvojenih tijela spojenih radi ustroja svako to tijelo djeluje s relativnom autonomijom. Iako se ta tijela navode kao jedan obred sasvim je normalno da su pojedinci članovi samo nekih tijela, a ne svih. Na primjer, u mnogim jurisdikcijama može se preskočiti slobodno zidarstvo Kripte što pojedincu omogućava samo članstvo Kraljevskog luka i Vitezova Templara. Također, uobičajeno je da se ne-kršćani priključuju samo Kraljevskom luku te Koncilu kraljevskih i izabranih majstora budući da je uvjet za pristup Vitezovima Templarima pripadnost kršćanskoj vjeri. Bez obzira na to što je Kraljevski luk uvijek uvjet, članstvo u tom tijelu se mora zadržati kako bi se održalo članstvo i u druga dva tijela.

Pojedinosti o samostalnim tijelima su sljedeća:

Kraljevski luk

uredi
 
Trostruki tau (Veliki grb masonerije Kraljevskog luka)

Zidarstvo Kraljevskog luka prvo je tijelo u kojem se majstor zidar priključuje Yorčkom obredu. Članovi se sastaju u kapitelu koji radi po sljedećim stupnjevima:[4]

 • 4° – Stupanj majstora zidara Znaka (engl. Mark Master Mason) na neki je način nastavak drugog stupnja Zanata. U nekim se jurisdikcijama stupanj dodjeljuje u zanatskoj loži, tj. drugom stupnju plave lože.
 • 5° – Stupanj (virtualnog) bivšeg majstora (engl. [Virtual] Past Master) daje se temeljem tradicionalnog uvjeta po kojem u Sveti kraljevski luk mogu biti primljeni samo bivše starješine plave lože. Budući da za ovaj stupanj postoji mnogo tražitelja, virtualni bivši majstor je potreban kao preduvjet za to. Veliki dio rada isti je kao i kod postavljanja starješine plave lože. Van Sjedinjenim Državama ne postoji ovakav uvjet ili postupak.
 • 6° – U stupanju najuzvišenijeg majstora (engl. Most Excellent Master) izgradnja Hrama kralja Salomona, koja je najznačajnija u plavoj loži, se završava te posvećuje. U Engleskoj stupanj dodjeljuje Koncil Kripte, kao i tri svoja stupnja.
 • 7° – Za stupanj Kraljevskog luka (engl. Royal Arch Mason), iliti Sveti kraljevski luk, kažu mnogi da je najljepši stupanj čitavog slobodnog zidarstva.[5] Nakon sjednice Vrhovnog poglavarstva Kapitela u Engleskoj od 10. studenoga 2004. godine postoje značajne razlike u ritualu između onoga što se u Engleskoj od tada radi i onoga kako se radilo u Sjedinjenim Državama.[6] Bratski međuodnosi ostaju kao i prije. Slobodni zidari koji dosegnu ovaj stupanj mogu nastaviti slobodno zidarstvo Kripte ili ići direktno u Vitezove Templare tamo gdje je to dopušteno (uvjeti se razlikuju po jurisdikcijama).

Kripta

uredi
 
Varijacija amblema Kraljevskih i izabranih majstora, jedna od mnogo.

Članstvo u Koncilu kraljevskih i izabranih majstora (engl. Council of Royal & Select Masters) iliti Koncilu slobodnih zidara Kripte (engl. Council of Cryptic Masons) ne predstavlja uvjet za članstvo u Vitezovima Templarima, u nekim jurisdikcijama, tako da se može i preskočiti. Dok je u drugima jurisdikcijama to ipak uvjet. Slobodno zidarstvo Kripte ili Obred Kripte nosi taj naziv jer je kripta, odnosno prostorija ispod posvećene građevine, sadržana u stupnjevima.

Koncil radi po sljedećim stupnjevima:

 • 8° – Stupanj kraljevskog majstora (engl. Royal Master)
 • 9° – Stupanj odabranog majstora (engl. Select Master)
 • 10° – Stupanj najodličnijeg majstora (engl. Super Excellent Master)

U nekim koncilima nudi se i stupanj najvrsnijeg majstora (engl. Most Excellent Master) i to između stupnjeva izabranog majstora i izvanrednog majstora. Neke jurisdikcije uopće nemaju stupanj najodličnijeg majstora.

Veliki koncil Slobodnih zidara kripte Hrvatske pri Velikoj loži Hrvatske dodijelje dva stupnja (kraljevskog majstora i izabranog majstora) dok stupanj najodličnijeg majstora nije obavezan za dalje napredovanje.[7]

Vitezovi templari

uredi
 
Krunski pasijski križ, na križnoj šapi s upisanim "In hoc signo vinces" koji počiva na mačevima u Andrijinom križu, često se koristi za predstavljanje Vitezova Templara.

Vitezovi Templari posljednje su tijelo u kojem se majstor zidar priključuje Yorčkom obredu. Za razliku od drugih masonskih redova koja uvjetuju samo vjerovanje u Vrhovno biće bez obzira na religiju, članstvo u Vitezovim Templarima otvoreno je samo za kršćanske slobodne zidare koji su dovršili stupnjeve Kraljevskog luka, a u nekim jurisdikcijama i svoje kriptične stupnjeve.[8] Ovo tijelo po uzoru na povijesne vitezove Templare nastavlja duh njihove organizacije. Kroz povijest se tvrdilo da su samu masoneriju osnovali vitezovi Templari ili da su se ovi vitezovi sklonili u slobodno zidarstvo nakon njihovog progona. Veliki zbor Vitezova Templara Sjedinjenih Država priznaje postojanje ovih teorija, ali i navodi da nema dokaza koji bi opravdavali takvih tvrdnji.[8]

Lokalne lože vitezova Templara nazivaju se zapovjedništva i djeluje pod saveznom komandom Velikog zapovjedništva, kao i Velikog zbora Vitezova Templara Sjedinjenih Država. Ovo je jedinstveno među masonskim redovima jer je većina organizirana samo na državnoj razini.

Vitezovi Templari dodjeljuju tri stupnja, odnosno reda, te jedan prolazni red nasuprot standardnom sustavu stupnjeva koji nalazimo u slobodnom zidarstvu:

 • 11° – Slavni red Crvenog križa (engl. Illustrious Order of the Red Cross)
 • Prolazni red Svetoga Pavla, odnosno Mediteranski prolaz (engl. Passing Order of St. Paul [or the Mediterranean Pass])
 • 12° – Red vitezova Malte, odnosno Malteški red (engl. Order of the Knights of Malta [or simply Order of Malta])
 • 13° – Red Hrama (engl. Order of the Temple)

Veliki zbor Vitezova templara Hrvatske pri Velikoj loži Hrvatske djeluje u tri reda; Viteški red Crvenog križa, Red vitezova Malte ili Mediteranskog prolaza, te Red Vitezova Templara.[9]

Odgovrajući neovisni redovi

uredi

Majstor Znaka

uredi

Red majstora masona znaka (engl. Order of Mark Master Masons) je sadržan u mnogim masonskim konstitucijama diljem svijeta.

 • Engleska, Indija te dijelovi kontinentalne Europe i Australazije – Stupanj Znaka se dodjeljuje u posebno nadležnoj loži majstora zidara Znaka. Tražitelj je dužan biti majstor zidar. Može se dodijeliti i dodatni stupanj; onaj koji nije prisutan u Yorčkom obredu, mornar kraljevske arke (engl. Royal Ark Mariner); premda se realno gledano ovaj stupanj dodjeljuje u loži mornara kraljevske arke – spomenuta loža je "usidrena" ili "privezana" matičnoj loži Znaka. U Sjedinjenim Državama ovaj je stupanj dio Saveznih masonskih stupnjeva. U Kanadi, stupanj mornara kraljevske arke dodjeljuje Koncil kraljevskih i izabranih majstora.
 • Škotska – Stupanj Znaka dodjeljuje se u zanatskoj loži i smatra se završetkom Zanatkog stupnja, dok je tražitelj dužan biti majstor zidar. Znak se, alternativno, i iznimno može dodijeliti i u Kapitelu Svetog Kraljevskog luka kao preduvjet za podizanje u stupanj Svetog Kraljevskog luka. Ako je kandidat već primio stupanj Znaka u svojoj zanatskoj loži, tada njegovoj inicijaciji u Kapitelu prethodi kratka ceremonija pripadnosti loži Znaka povezana ("privezanom") s tim Kapitelom.

Kraljevski i odabrani majstori

uredi

U Engleskoj i Walesu, Red kraljevskih i odabranih majstora (engl. Order of Royal and Select Masters) kao posebno nadležna organizacija dodjeljuje sljedeće stupnjeve: izabrani majstor (engl. Select Master), kraljevski majstor (engl. Royal Master), najvrsniji majstor (engl. Most Excellent Master) i najodličniji majstor (engl. Super-Excellent Master).

Sveti kraljevski luk

uredi
 
Organizacija pridruženih masonskih redova u Engleskoj i Walesu

Sveti kraljevski luk (engl. Holy Royal Arch) je sadržan u mnogo različitih masonskih konstitucija diljem svijeta, između kojih ovaj red mnogo njih različito navode.

 • Engleska, Europa i Australazija – Kapitel Svetoga kraljevskog luka je pod pokroviteljstvom zanatske lože i nosi isti broj (a i isti naziv u gotovo svim slučajevima) iako je Sveti kraljevski luk neovisan red u slobodnom zidarstvu. Vrhovno poglavarstvo Velikog kapitela Kraljevskog Luka upravlja iz sjedišta Ujedinjene velike lože Engleske ali je administracija odvojena iako mnogi časnici velike lože obnašaju jednake dužnosti u velikom kapitelu. U ovim se zemljama Red Kraljevskog luka sastoji od jednog stupnja Kraljevskog luka iako postoje tri povezane ceremonije, po jedna za postavljanje u svaku od tri dužnosti principala. Kao sporazum u povezivanju dviju suparničkih velikih loža 1813. godine englesko slobodno zidarstvo prepoznalo je Kraljevski luk kao dio "čiste, drevne masonerije" te utvrdilo da to nije dodatni stupanj već samo "završetak trećeg stupnja". Međutim, ovo je bio tek sporazumn koji je bio u suprotnosti s uobičajenom masonskom praksom, pa je stoga 10. studenoga 2004. godine (nakon dužeg razmatranja posebne radne skupine) Veliki Kapitel (na svom redovnom sastanku u Londonu) poništio ovaj sporazumnu pa je Kraljevski luk proglasio zasebnim stupnjem, pa čak i prirodnim slijedom poslije trećeg stupnja. Riječi u ritualu koje su isticale raniji sporazum su uklonjene obveznim propisom.
 • Irska – Stupanj kraljevskog luka prema irskoj konstituciji je jedinstven iako je savršeno regularan i priznat te ima malo sličnosti s istim stupnjem u sestrinskim konstitucijama Engleske i Škotske. Stupanj Kraljevskog luka prema irskoj konstituciji sadrži legendu koja se tiče Prvog hrama a ne drugog. Razrađena ceremonija "Prolazak vela" od presudne je važnosti za stupanj Kraljevskog luka u irskom sustavu, a nakon njenog dovršetka odmah slijedi stupanj Kraljevskog luka, koji sadrži priču o obnovi Salomonova hrama pod kraljem Jošijem. Trojica predsjedatelja Kapitela Kraljevskog luka su izvrsni kralj, prvosvećenik i glavni pisar, a ne prvi, drugi i treći principal. Irski Kapitel Kraljevskog luka se također mogu sastajati u loži majstora masona Znaka, a njima upravlja Vrhovno poglavarstvo Kapitela Kraljevskog luka Irske.
 • Škotska – Stupanj se dodjeljuje u kapitelu Kraljevskog luka koja je unutar potpuno različite administrativne strukture, Vrhovnog poglavarstva Kapitela Kraljevskog luka Škotske. Zbog razlike u ritualu, zidari Kraljevskog luka u Engleskoj neće moći prisustvovati kapitelima škotskog Kraljevskog luka bez završetka škotske ceremonije podizanja. Prije primanja stupnja Svetog Kraljevskog luka tražitelj mora prvo steći stupanj Znaka kao i stupanj uzvišenog majstora. Međutim, oni podignuti u Škotskoj mogu prisustvovati radu kapitela u Engleskoj, pa i radu bilo kojeg kapitela pod uvjetom da je u prijateljstvu.

Vitezovi Templari

uredi
 
Pate križ, simbol obično povezan s povijesnim i modernim vitezovima templarima.
Engleska i Wales

Službeno nazvan Ujedinjeni religijski, vojni i slobodnozidarski red Svetoga Ivana jeruzalemskog, palestinskog, rodskog i malteškog Engleske i Walesa (engl. The United Religious, Military and Masonic Orders of the Temple and of St John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta, of England and Wales) red je kolokvijalno poznat kao Vitezovi Templari. Lokalne lože Vitezova Templara poznata su kao Zapovjedništva; lokalna lože Vitezova Svetoga Pavla poznata su kao Kapiteli; lokalna tijela Vitezova Malte poznata su kao Priorati; a svi oni djeluju pod Velikim prioratom. Iako neke jurisdikcije imaju odvojen Veliki priorat Hrama i Veliki priorat Malte (kao, na primjer, u Engleskoj) veliki majstor i ostali časnici oba velika priorata obavljaju jednake dužnosti istodobno u oba tijela. U ovom sustavu se vode tri stupnja:

 • Stupanj viteza templara, odnosno Red Hrama (engl. The Degree of Knight Templar [Order of the Temple])
 • Stupanj viteza svetoga Pavla, koji sjedinjuje i Mediteranski prolaz (engl. The Degree of Knight of St. Paul [incorporating the Mediterranean Pass])
 • Stupanj viteza Malte, odnosno Malteški red (engl. The Degree of Knight of Malta [Order of Malta])

Članstvo je po pozivu, a tražitelji su dužni biti majstori masoni, nositelji stupnja Svetoga Kraljevskog luka te potpisati izjavu o priznanju Presvetoga i Nepodijeljenoga Trojstva.

Vidi još

uredi

Bilješke

uredi
 1. Ispravno je i Jorčki obred, uz to ponekad se naziva i Obred iz Yorka. Također, često se može pronaći i naziv Yorški ili Yorkški, ondnosno Jorški/Jorkški, što je nepravilno oblikovanje pridjeva od "York".

Izvori

uredi
 1. Tijela Yorčkog obreda, yorkrite.org pristupljeno 6. ožujka 2020.
 2. York Rite Vs. English RiteArhivirana inačica izvorne stranice od 19. lipnja 2017. (Wayback Machine), masonicdictionary.com pristupljeno 6. ožujka 2020.
 3. ŠTO JE YORK RITE?Arhivirana inačica izvorne stranice od 16. travnja 2021. (Wayback Machine), freemasonry-croatia.org pristupljeno 6. ožujka 2020.
 4. Stupnjevi Kraljevskog lukaArhivirana inačica izvorne stranice od 13. kolovoza 2021. (Wayback Machine), freemasonry-croatia.org
 5. Wine, Bill, What is the Royal ArchArhivirana inačica izvorne stranice od 19. rujna 2019. (Wayback Machine). yorkriteofcalifornia.org pristupljeno 6. ožujka 2020.
 6. About York RiteArhivirana inačica izvorne stranice od 12. ožujka 2021. (Wayback Machine), kcyorkrite.com pristupljeno 6. ožujka 2020.
 7. Što je Slobodno zidarstvo Kripte?, freemasonry-croatia.org pristupljeno 6. ožujka 2020.
 8. a b FAQ's/Information, knightstemplar.org pristupljeno 6. ožujka 2020.
 9. Redovi VZVTHArhivirana inačica izvorne stranice od 10. travnja 2021. (Wayback Machine), freemasonry-croatia.org pristupljeno 6. ožujka 2020.

Vanjske poveznice

uredi