Zand-Avesta

Zand-Avesta znači tumačenja Staroavestičkoga teksta, odnosno komentari na temi Gâthâ. Termin je često krivo poistovječen mlađim Avestičkim jezikom, u kojem nalazimo prva tumačenja Staroavestičke gate. Međutim, sam termin Zand, izvorno označava sva tumačenja na temi Gâthâ.

Sadašnji Parsi učenjaci shvaćaju Avesta kao izvorni tekst (n.pr. Gâthâ) i Zand kao Pahlavi komentar. Riječ "Avesta" vjerojatno je od sasanidskog doba. Pahlavi prijevod i objašnjenje (Zand) sastavljeni su pod složenicom "Avistak va Zand". (Neryosangh na sanskrtu koristi "avistavani vyakhyanamca" - Avestičko jezikoznanstvo").

Već u razdoblju Sasanida Staroavestički tekst čitateljima je uglavnom bio nerazumljiv, ali prijevodi su bili napravljeni, pretpostavlja se u 3. stoljeću n. e., kada je Kerdîr, jedan svećenik citirao iz njih u jednom natpisu. Također se spominju u manihejskom tekstu, koji datira iz 3.-4. stoljeća n.e. (U drugom manihejskom tekstu spomenuta su pet Gate po imenu).

Zbog dvosmislenost Gate možemo bez oklijevanja pretpostaviti da je bilo raznolikih (i sumnjivih) tumačenja i komentara Staroavestičkoga jezika.

Manihejski tekstovi mogu se koristiti, ali s oprezom, budući da su Mani i njegovi sljedbenici, svoja učenja (usvojena iz drugih religija) prilagodili vlastitom konceptu svijeta. U manihejskojskoj polemičkoj pjesmi (M28IRii1-4 vjerojatno iz 3.-4. stoljeća) na temi Gâtha piše:

"I kažu da su Ohrmazd i Ahriman braća. I zbog ovog razgovora doći će do uništenja".

Tim nam je jasno da samo određeni komentari bjehu kanonizirani, n.pr. Yasna u Avesti, no obzirom da obrađuju nama prilično zagonetnu zbirku, Gâthâ, oni su značajni u istraživanju i razumijevanju. Kako Yasna, posvećena vatri kaže u komentaru, "za raskrinkavanje i uklanjanje lopova prekršitelja, za raskrinkavanje i uklanjanje (onih) zandova kojim su zaposjeduti čarobnjaci". Y.61.3 Međutim "Yasna" bje kanonizirana upravo zbog dvosmislenost koja je u skladu s Staroavestičkom Gatom, pa je u tom djelu skoro jednako zagonetna.

IzvoriUredi

https://sites.fas.harvard.edu › Prods Oktor Skjærvø

An Introduction to Youn Avestan - Fas Harvard

https://sites.fas.harvard.edu › Prods Oktor Skjærvø

Avestan Primer - Fas Harvard

http://dinebehi.com › Ali A. Jafarey

THE GATHAS, OUR GUIDE

https://www.Zarathushtra.com › D. J. Irani

The Gathas, The Hymns of Zarathushtra

https://www.Zarathushtra.com › Firouz Azargoshasb

Translation of Gathas, The

Holy Songs Of Zarathushtra

http://www.avesta.org › Zoroastrian Archives

Shams-Ul-Ulama Dastur Peshotanji Behramji Sanjana

Avesta, Pahlavi, and Ancient Persian Studies

http://farsibg.com › Abraham Williams Jackson

An Avesta grammar in comparison with Sanskrit