Znanost

(Preusmjereno s Znanstvenik)

Znanost (grč. episteme - razumijevanje, spoznanje, studija; lat. scientia; eng. i fr. science; njem. Wissenschaft) je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama. Znanost je objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim uzrocima. Stečeno je i provjereno egzaktnim promatranjem, organiziranim pokusom i pravilnim razmišljanjem. Također, znanost nije samo skup znanja, već i način razmišljanja i gledanja stvarnosti. Taj se pogled temelji na razumu, logici, kritici, sumnji te objektivnom, slobodnom i samostalnom razmišljanju. Znanost je također objektivna, sustavna, logična, precizna i provjerljiva metoda prikupljanja, opisivanja, klasificiranja, definiranja, mjerenja, eksperimentiranja, uopćavanja, objašnjavanja i vrednovanja iskustvenih činjenica. Glavna obilježja su:

  • objektivnost
  • sustavnost
  • argumentiranost (provjerljivost)
  • logičnost
  • preciznost

Ciljevi znanostiUredi

Cilj znanosti je istražiti, analizirati, opisati i objasniti stvarnost te odrediti odnos između uzroka i posljedice. Ciljevi znanosti ovise o društvenom, političkom, ekonomskom kontekstu određenog vremena i mjesta. Znanost je često legitimirala društveni poredak i strukture moći, što je često slučaj i danas.

Znanstvena područja, polja, grane i ogranciUredi

Podjele znanosti po područjima, poljima, granama i ograncima su brojne. Podjela dana u nastavku zasnovana je na preporuci Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).[1]

Prirodne znanostiUredi

 Podrobniji članak o temi: prirodne znanosti

Tehničke znanosti i tehnologijaUredi

 Podrobniji članak o temi: tehničke znanosti

Medicinske znanostiUredi

Poljoprivredne znanostiUredi

Društvene znanostiUredi

Umjetničke znanostiUredi

Humanističke znanostiUredi

Klasifikacija znanstvenih i umjetničkih područja u HrvatskojUredi

Povezani članciUredi

Vanjske povezniceUredi

Na stranicama Wikicitata postoji zbirka osobnih ili citata o temi: Znanost
  1. http://www.oecd.org/innovation/inno/38235147.pdf