Anđeli u islamu

Anđeli u islamu se nazivaju melecima (arap. الملك, al-malak, tur. melek, što znači "poslanik"). To su časna stvorenja koja je Alah stvorio od svjetlosti (nur), da bi Ga slavili i pokorno Mu izvršavali određene dužnosti kojima ih je zadužio, vezane za održavanje svemira, bilježenje ljudskih djela, donošenje dobrih misli, zaštitu vjernika i sl. Za razliku od ljudi i džinova koji imaju slobodnu volju da čine dobro ili zlo, anđeli nemaju slobodnu volju, nisu se sposobni oduprijeti Božjim naredbama, a mogu činiti samo dobro.[1]

Prorok Muhamed se na svome putovanju nebeskim sferama, Miradžu, susreo s brojnim različitim melecima (anđelima)

Vjerovanje u anđele jeste druga temeljna istina islamskog vjerovanja (akida).[2]

Osobine i priroda anđela u islamu

uredi

Meleci, anđeli u islamu, su ljudskom oku nevidljiva, duhovna bića stvorena od čiste svjetlosti (nur). Kako nisu materijalna bića, dimenzija prostora i vremena na njih nemaju utjecaja, pa se mogu odjednom pojaviti na više mjesta i obići Zemlju, nebo i udaljene dijelove svemira za kratko vrijeme. Nisu muškog niti ženskog spola. Nemaju potrebe za hranom ili pićem. Život provode služeći Alahu i slaveći Ga, i to im predstavlja radost i zadovoljstvo. Po Božjoj odredbi se mogu pojaviti i u ljudskom obliku. Stvoreni su različitih oblika i veličina, s jednim ili više parova krila. Vrlo su brza i snažna stvorenja.[3] Meleci su također bića fizičke i duhovne čistoće, tako da se ljudima ne približavaju kada obavljaju fiziološke potrebe i imaju snošaj, ne prilaze ljudima koji imaju tetovažu, te ne ulaze u kuće u kojima ima alkohola, pasa ili kipova i slika ljudi i životinja. O prirodi anđela u islamu saznajemo iz Kurana, propovijedi Poslanika Muhameda i djela islamskih učenjaka i pobožnjaka.

Kuran o anđelima

uredi

Kuran potvrđuje da anđeli imaju krila, u prvom ajetu sure En-Nedžm:

Hvaljen neka je Alah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke s po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.

Poznato je i da anđeo Džibril ima čak 300 stotine parova, dakle 600 krila.
U Kuranu se navodi i da su anđeli izuzetno lijepa i snažna bića, u 5. i 6 ajetu sure En-Nedžm, gdje se opisuje anđeo Džibril koji podučava Proroka Muhameda:

...uči ga jedan ogromne snage,
razboriti, koji se pojavio u liku svome,...

Ibn Abbas je, tumačeći ajet "razboriti, koji se pojavio u liku svome" rekao da se to odnosi na njegov lijep izgled.
Kuran također potvrđuje da anđeli imaju svoju hijerarhiju i da se razlikuju po svojim stupnjevima kod Boga, no točna hijerarhija anđela u islamu nije poznata. Anđeli se oglašavaju u 164. i 165. ajetu sure Es-Saffat riječima:

(Anđeli govore:) "Svakome od nas mjesto je određeno!
Mi smo u redove poredani!"

Arapi su, prije pojave islama, vjerovali da su anđeli Alahove kćeri. Kuran ovo vjerovanje opovrgava i navodi da je besmisleno da oni Alahu pripisuju kćeri, a sami ih ne žele. Naime, za Arape je tada rođenje kćeri značilo veliku sramotu i gubitak časti, pa su svoje novorođene kćeri žive zakopavali u pustinjski pijesak. O tome se govori u suri Es-Saffat, ajetima 149. i 150.:

A upitaj ih: 'Zar su za Gospodina tvog - kćeri, a za njih (Arape) - sinovi,
zar smo u nihovom prisustvu anđele kao žene stvorili?
 
Anđeo, perzijska minijatura

U Kuranu stoji da anđeli neprestano slave Boga i da im to nikada ne dosadi, jer je to i smisao njihova postojanja, u suri Fussilet, 38. ajet:

A ako oni neće da te poslušaju, - pa, oni koji su kod Gospodina tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.
Slave Ga noću i danju, ne posustaju (El-Enbija, 20.)

Islam naučava da anđeli prate ljude i bilježe njihova djela, pa je jedna od manifestacija vjerovanja u anđele i stalna svijest vjernika o njihovoj pratnji. To potvrđuju 10., 11. i 12. ajet sure El-Infitar:

Uz vas su pratioci:
Plemeniti pisari,
koji znaju što vi radite...

Anđeli nose Božje prijestolje (Arš), i okružuju ga, slaveći i hvaleći Boga. Ovo je istaknuto u 7. ajetu sure El-Mu'min:

Anđeli, koji nose Božje prijestolje (Arš) i oni oko Arša, slave i hvale Gospodina svoga, vjeruju u Njega i mole Ga za oprost grijeha vjernicima

Anđeli će na budućem svijetu vjernike lijepo dočekivati i pozdravljati ih, o čemu govore 23. i 24. ajet sure Er-Rad:

Anđeli će dolaziti vjernicima na sva vrata i pozdravljati ih:
"Selamun alejkum!" - Neka je mir i spas vama zato što ste strpljivi bili. Divno li je (to vaše) najljepše prebivalište (Raj)

Poslanik Muhamed o anđelima

uredi

Poslanik Muhamed je prvi iznio podatak da su anđeli stvoreni od svjetla rekavši:

"Anđeli su stvoreni od svjetlosti, kao što su i džini od bezdimne vatre, a ljudi od onoga o čemu vam je već rečeno!"

On je također upozorio svoje sljedbenike na stalnu pratnju anđela:

"Anđeli su uvijek uz vas, osim kada imate snošaj i obavljate prirodne (fiziološke) potrebe, pa imajte stida prema njima i cijenite ih."
"Svakoga dana, kada svane, silaze dva anđela i jedan od njih kaže: 'Dragi Alahu, Ti podari blagoslov u imutku onoga tko ga udjeljuje!', a drugi veli: 'Dragi Alahu, Ti upropasti imutak onoga tko ga ne dijeli!'"

Muhamed je mnogo govorio o anđelima, pa je jednom prilikom spomenuo i anđele Dardail - Putnike:

"Uzvišeni Bog ima anđele koji prolaze putovima i traže vjernike koji Alaha spominju i slave, pa kada nađu skup vjernika koji Alaha spominju, dozivaju jedni druge: 'Brzo, dođite na ono što želite!' Zatim ovi anđeli opkole vjernike i poredaju se u visinu najbližeg neba."

Islamski učenjaci o anđelima

uredi

Tradicionalist Ibn Madže iz 9. stoljeća kaže o melecima:

"Vjeruje se da su meleci od jednostavne supstance (stvoreni od svjetla), nadahnuti životom, govorom i razumom, a razlika između njih, džina i šejtana jest u vrsti. Znaj da su meleci čisti od žudnje i ometanja bijesa. Nikad nisu neposlušni Bogu u onom što im naredi, i rade ono što im se naredi. Hrana im je veličanje Njegove slave, piće im je objavljivanje Njegove svetosti; razgovor, zajedničko sjećanje na Boga, neka je uzvišeno Njegovo ime; njihovo zadovoljstvo jeste Njegovo obožavanje. Stvoreni su u različitim oblicima s različitim sposobnostima."

U svome poznatom djelu Igasetul lehfan, čuveni islamski učenjak Ibn Kajjim al Dževzi kaže:

"A meleci, koji su zaduženi za čovjeka od samog njegova začeća do smrti, imaju drugi odnos prema njemu. Oni su zaduženi da ga oblikuju i pretvaraju iz jednog oblika u drugi, dok ga ne načine u najsavršenijem liku, da ga čuvaju "u dubinama trijau tmina", da mu zapišu njegovu opskrbu i djela (kakva će mu biti), datum i trenutak njegove smrti, dali će biti sretan ili nesretan i da ga stalno prate u svim situacijama. Bilježe sve njegove riječi i svako njegovo djelo, čuvaju ga tokom života i dušu mu uzmu prilikom smrti, te ju odvedu pred njezinog Gospodara i Tvorca. Oni su zaduženi i da ga kažnjavaju ili nagrađuju u zagrobnom životu i poslije uskrsnuća; zaduženi su za uporabu oruđa užitka i kazne. Oni jačaju čovjeka - vjernika Alahovom dozvolom i poučavaju ga onome što će mu koristiti; bore se braneći ga i oni su mu zaštitnici i na ovome i na budućem svijetu. Oni ga upućuju na dobro i na njega ga pozivaju, a odvraćaju ga od zla i na njega upozoravaju. Oni su mu, dakle, istinski pomagači i zaštitnici, čuvari i učitelji, savjetodavci, i oni koji mole i traže oprosta za njega. Oni mole spokoj njemu, sve dok je u pokornosti svome Gospodaru i dok druge poučava dobru. Oni mu donose radosne vijesti o počasti koja ga čeka kod Gospodara njegova, prilikom sna, smrti i uskrsnuća. Oni ga pozivaju na skromnost na ovom svijetu i davanje prednosti onom svijetu. Oni ga opominju kada zaboravi, pokreću ga kada se ulijeni i hrabre ga kada se uplaši. Oni rade za njegovo dobro na ovom i na budućem svijetu. Oni su, dakle, Alahovi izaslanici, zaduženi za njegovo stvaranje, i sve što je za njega vezano, i oni su njegovi veleposlanici ljudima; spuštaju se po Njegovom naređenju na sve dijelove svijeta i k Njemu se uzdižu, isto tako, po Njegovom naređenju."[4]

Poznati anđeli u islamu

uredi

Anđela ima mnogo i njihov broj je jedna od stvari poznatih samo Bogu. Ljudima poznati anđeli su spomenuti u svetoj knjizi islama - Kuranu, a o njima je mnogo govorio i Prorok Muhamed. Poznati anđeli u islamu su četiri velika anđela i mnogi drugi.[5]

Četiri velika anđela

uredi
 
Anđeo Džibril, jedan od četiri velika anđela, crtež iz knjige "Čuda stvaranja i neobičnosti postojanja", Egipat/Sirija, c. 1375. – 1425.

Četiri velika, najodabranija anđela[6] su:

Ostali poznati anđeli

uredi

Ostali poznati anđeli u islamu su:

 • Hamelei Arš, ime im znači "Nositelji Prijestolja", osam najvećih anđela zaduženih za nošenje Arša - Prijestolja Božjega;
 • Hafaza su anđeli čuvari:
 • Kiramen-katibin, ime im znači "Plemeniti Pisari", su u parovima, a bilježe djela svih ljudi i donose im dobre misli, tako što prvi, Rakib, čovjeka prati s desne strane i bilježi njegova dobra djela, a drugi, Atid, ga prati s lijeve strane i bilježi mu loša djela u knjigu koju će tome čovjeku uručiti kada bude odgovarao Alahu za svoja djela na Sudnjem danu;
 • Muakibet, ime im znači "Zaštitnici", su anđeli koji ljudima donose blagoslove Božje (berekat) i čuvaju ih od smrti do časa u kome im je ona određena, jedan ide ispred, a drugi iza čovjeka;
 • Munkir i Nekir dužni su ispitati svakog mrtvaca u grobu tko mu je Bog, tko mu je poslanik i koja mu je Objava, ako za odgovor pustiti ga na miru, a ako ne zna odgovor pretući ga vatrenim maljevima;
 • Ridvan je upravitelj Dženneta, odnosno Raja, čuvar njegovih dveri i narenik džennetskih bića;
 • Malik je upravitelj Džehennema, odnosno Pakla, čuvar njegovih dveri i narednik melecima zaduženima za mučenje kažnjenika - Zebanijama;
 • Zebanije su 19 anđela zaduženih za mučenje grješnika u Paklu;
 • Dardail, ime im znači "Putnici", su anđeli koji putuju Zemljom tražeći ljude koji spominju Alaha i slave Ga, skupljaju se kod njih, te ih čuvaju od zlih sila;
 • Harut i Marut, zaduženi za iskušavanje ljudi sihirima (urocima), te mnogi drugi anđeli zaduženi za održavanje svemira, ili jednostavno bez prestanka veličaju i slave Alaha, čiji je broj poznat samo Njemu.

Broj anđela

uredi

Anđela ima mnogo i njihov broj je jedna od stvari poznatih samo Bogu - gajb. O brojnosti anđela govore i Muhamedova saznanja na Miradžu, njegovom uznesenju na nebo, gdje je vidio Bejtul-Ma'mur ("Hram pun poklonika") u kome svaki dan klanja 70 tisuća anđela, koji se zatim u njega nikada više ne vrate (zbog bojnosti anđela). Tom prilikom je vidio i zastrašujući Pakao (Džehennem), za koga je rekao da ima 70 tisuća povodaca i na svakom od njih 70 tisuća anđela koji ga vuku.[7]

Izvori

uredi
 1. Grupa autora, "Islamska vjeronauka za peti razred osnovne škole", El-Kalem, Sarajevo, 2004., str. 9.
 2. Hasanović, Bilal, "Islamska vjeronauka (osnovi)", IZ BiH - Muftijstvo Zenica, Visoko, 1993., str. 18.
 3. Grupa autora, "Ilmu'l Kebir - Veličina znanja", UG Hastahana - tekija Mesudija, Sarajevo, 2004., str. 40-46., ISBN 9958-776-12-x nevaljani ISBN
 4. Dr. Muhamed Nu'ajm Jasin, "Iman - temelji, suština, negacija", Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Sarajevo, 2001., str. 40-41., ISBN 9958-880-00-8
 5. Hadžiabdić, Naim, "Ilmihal", XIX izdanje, El-Kalem, Sarajevo, 2003., str. 23.
 6. Hasanović, Bilal, "Ilmuddin: vjeronauka za odrasle", IX izdanje, Islamski pedagoški fakulet u Zenici, Zenica, 2010., str. 31., ISBN 978-9958-697-19-7
 7. Visoki saudijski komitet za pomoć Bosni i Hercegovini, Muhammed b. Salih El-Usejmin, "Zbirka spisa 1", Spis 8 - "Islamsko vjerovanje - Akida", str. 201.