Baltoslavenski jezici

Baltoslavenski jezici, baltoslavenska jezična zajednica postojala je od 1500. - 1300. godine pr. Kr. te se je tada raspala na dvije zasebne zajednice; prabaltička i praslavenska jezična zajednica. Vrijeme njezina trajanja i prostor koji je zauzimala nisu u znanosti precizno utvrđeni. U toj se zajednici začinje niz jezičnih promjena karakterističnih za daljnji razvoj slavenskih jezika. Baltoslavenskoj jezičnoj zajednici pripadaju sljedeći jezici:

Karta balto-slavenskih država u Europi gdje je nacionalni jezik:
     istočnoslavenski
     zapadnoslavenski
     južnoslavenski
     (istočno)baltički

Slavenski jezici baltoslavenske jezične zajednice;

Baltički jezici baltoslavenske jezične zajednice;

IzvoriUredi

Vanjske povezniceUredi