Drinska banovina

Drinska banovina je bila banovina (provincija, regija) Kraljevine Jugoslavije od 1929. do 1941. godine. Administrativni centar joj je bilo Sarajevo i uključivala je veći dio današnje Bosne i Hercegovine i manji Srbije. Dobila je ime po rijeci Drini, slično kao i druge banovine Kraljevine Jugoslavije, čime su iz imena banovina izbačena sva povijesna i nacionalna obilježja.

Drinska banovina (1931.)

1941. godine, u Drugom svjetskom ratu, Sile osovine su okupirale Drinsku banovinu, te su je međusobno podijelili. Jedan dio je pripao Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, a drugi Srbiji. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Banovina je podijeljena između Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i Socijalističke Republike Srbije, u sklopu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.