Dušikov triklorid

Dušikov triklorid
NCl3
Kalotni model molekule
Kalotni model molekule
Duljina kemijskih veza
Duljina kemijskih veza
IUPAC nomenklatura dušikov triklorid
Ostala imena dušikov(III) klorid

trikloroamin

Identifikacijski brojevi
CAS broj 10025-85-1
RTECS broj QW9740000
EC broj 233-045-1
PubChem broj 61437
Osnovna svojstva
Molarna masa 1204,365 g·mol−1
Izgled žuta uljana tekućina oštrog mirisa
Gustoća

1,653 g·cm−3

Talište 233 K -40 °C
Vrelište 344 K 71 °C
Topljivost u vodi

polagano se raspada u vodi
topljiv u benzenu, kloroformu

Dipolni moment

0.6 D

Struktura
Oblik molekule trigonska piramidalna
Sigurnosne upute
Znakovi opasnosti
Nepoznati znak opasnosti
nepoznat znak opasnosti
NFPA 704
0
2
4
OX
Međunarodni sustav mjernih jedinica primijenjen je gdje god je to bilo moguće. Ako nije drugačije naznačeno, upisane vrijednosti izmjerene su pri standardnim uvjetima.
Portal:Kemija

Dušikov triklorid je kemijski spoj formule NCl3. To je nestabilna gusta tekućina žute boje, koja po svojstvima pripada inicijalnim eksplozivima. Eksplozivno se raspada pri temperaturama višim od 80 °C, te zbog potresanja. Otrovan je i utjecaj na sluznice mu je kao kod tipičnog bojnog otrova suzavca. Dobiva se tretiranjem amonijaka i amonijevih soli elementarnim klorom:

4 NH3 + 3 Cl2 → NCl3 + 3 NH4Cl


Reakcije Uredi

Dušikov triklorid hidrolizira u vrućoj vodi oslobađanjem amonijaka i hipokloritne kiseline:

NCl3 + 3 H2O → NH3 + 3 HOCl


Sigurnost Uredi

Spoj pripada opasnim eksplozivima. Osjetljiv je na svjetlost, toplinu i organske spojeve. Prvi ga je sintetizirao Pierre Louis Dulong 1812. godine, zbog čega je doživio i nesreću, ostao je bez oka.