Kloroform
CHCl3
IUPAC nomenklatura 1,1,1-triklormetan
Ostala imena triklormetan
Identifikacijski brojevi
CAS broj 67-66-3
RTECS broj FS9100000
EC broj 200-663-8
PubChem broj 6212
Osnovna svojstva
Molarna masa 117.914 g·mol−1
Relativna molekulska masa 117.914
Izgled bezbojna tekućina ugodnog mirisa
Gustoća

1.48 g·cm−3

Talište 209 K -64 °C
Vrelište 334 K 61 °C
Tlak para

0.62 kPa (−40 °C)
7.89 kPa (0 °C)
25.9 kPa (25 °C)
313 kPa (100 °C)
2.26 MPa (200 °C)

Topljivost u vodi

10.62 g/L (0 °C)
8.09 g/L (20 °C)
7.32 g/L (60 °C)

Dipolni moment

1.15 D

Struktura
Oblik molekule tetraedar
Sigurnosne upute
Znakovi opasnosti
Opasno Nadražujuće Nagrizajuće Opasno za okoliš
Opasno Nadražujuće Nagrizajuće Opasno za okoliš
(Xn) (Xi) (C) (N)
NFPA 704
0
2
0
 
Međunarodni sustav mjernih jedinica primijenjen je gdje god je to bilo moguće. Ako nije drugačije naznačeno, upisane vrijednosti izmjerene su pri standardnim uvjetima.
Portal:Kemija

Kloroform (kloro- + -form; 1,1,1,-triklormetan, triklormetan, CHCl3) je bezbojna, hlapljiva tekućina, karakteristična i intenzivna mirisa i slatkasta okusa.

Molekula 1,1,1-triklormetana
The Discovery of Chloroform. Znakovni jezici, 1913

Osobine

uredi

Vrije pri 61,2 °C, a gustoća mu je veća od vode: 1,49 g/cm³. Nezgodna je strana kloroforma je što stajanjem na zraku (nazočnost kisika) i pod utjecajem svjetla, raspada se na prilično otrovan fozgen, pa se danas nastoji, gdje je god to moguće, kloroform zamijeniti diklormetanom (metilen klorid, CH2Cl2). Ne miješa se s vodom, a za razliku od dietil-etera nije zapaljiv (neupaljiva je tekućina).

Dobivanje

uredi

1. Prije se dobivao reakcijom etanola (ili acetona) s kalcijevim hipokloritom, no u ekonomskom je pogledu bolji acetaldehid kao početni materijal.

2. Dobivao se također redukcijom tetraklormetana sa željezom i vodom.

I metilenklorid i kloroform dobivaju se kloriranjem metilklorida, dobivenog od metilalkohola, te kloriranjem metana.

Uporaba

uredi

Kloroform se rabi kao jako dobro svestrano otapalo (najčešće kao 65%-tni), za mnoge organske tvari i organske spojeve (osobito za ekstrahiranje penicilina).

Kloroform se je prije rabio u proizvodnji freona, ali ga je zamijenio diklormetan.
U medicini je služio kao opći anestetik, no kako štetno djeluje na srce (najčešće zastoj) i jetru, te izaziva druge neželjene nuspojave, njegova je uporaba u te svrhe potpuno napuštena te se danas u te svrhe ne primjenjuje.

Izvori

uredi