Egzegeza (grč. eksḗgēsis: vođenje, razlaganje) je kritičko tumačenje tekstova (napose biblijskih, gramatičkih, povijesnih, pravnih itd.).

Egzegeza
Egzegeza
Ulomak teksta iz Lukina Evanđelja.
Znanstveno polje Teologija
Znanstveno područje Humanističke znanosti
Klasifikacija znanosti u Hrvatskoj

Tradicijski se ovaj izraz rabilo pri biblijskoj egzegezi, dok se u suvremenoj znanosti pojam proširio na kritičko tumačenje bilo kojeg teksta, stoga se rabi izraz "biblijska egzegeza" kad se želi govoriti o tumačenju biblijskih tekstova. Cilj biblijske egzegeze je istražiti značenje teksta, čime se otkriva njegovo značenje ili bitnost.

Egzegeza obuhvaća široki raspon kritičkih disciplina: tekstualni kriticizam je istraživanje povijesti i izvora teksta, no egzegeza može sadržavati studiju povijesne i kulturne pozadine autora, teksta i izvornog čitateljstva. Ostale analize sadrže klasifikaciju vrste književnog roda nazočnog u tekstu te analizu gramatičkih i sintaktičkih osobina u tekstu.

Naizmjence se rabi izraze egzegeza i hermeneutika, što nije sasvim točno. Potonja obuhvaća šire definiranu disciplinu interpretacijske teorije: obuhvaća cijeli okvir interpretativnog procesa, obuhvaćajući pri tome sve oblike komunikacije - pisane, govorne i negovorne, za razliku od egzegeneze koja se usredotočuje primarno na pisani tekst.

U pravnoj znanosti i u djelovanju pravnih stručnjaka općenito, metoda egzegeze su posve nezamjenjive: naime je neophodno da se pravne norme interpretiraju. S obzirom na to da su pravne norme iskazane kao rečenice, tumače se one u suštini istim metodama kao i svaki drugi tekst.

Vidi uredi

Vanjske poveznice uredi

Mrežna mjesta