Enver Ljubović

Enver Ljubović (Obre kod Kaknja, Bosna i Hercegovina), 2. siječnja 1950), hrvatski povjesničar i klasični filolog. Član je HAZUDD-a.


ŽivotopisUredi

Osnovnu i srednju školu pohađao je u rodnom mjestu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru. Dugogodišnji je gimnazijski profesor povijesti i latinskog jezika, danas zaposlen u Srednjoj školi dr. Antuna Barca u Crikvenici, a predaje i u Srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovića u Senju, gdje i stalno prebiva.

Dugi niz godina bavi se disciplinama kao što su heraldika, onomastika, toponomastika, epigrafika, genealogija i druge. Specijalizirao se osobito za heraldiku i rodoslovlja živućih i izumrlih plemićkih obitelji s područja Like i Hrvatskog primorja.

Objavio je više knjiga s tematikom heraldike, a napisao je i niz stručnih članaka u različitim časopisima i Hrvatskoj i inozemstvu. Stalni je suradnik Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ u Zagrebu. Za svoj rad dobio je Povelju Grada Senja za doprinos u prosvjeti, kulturi i znanosti.

Član je HAZUDD-a (HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U DIJASPORI I DOMOVINI) u statusu redovitog hrvatskog akademika.


Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovimaUredi

 • Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovića, Znanstveni skup u povodu 350-godišnjice rođenja Pavla Rittera Vitezovića, Zagreb (HAZU) 7.-8. studenoga 2002.
 • Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovića, Znanstveni skup o životu i djelu Pavla Rittera Vitezovića, Senj, 25. travnja 2003.
 • Grbovi biskupa Ivana Krstitelja Ježića, Znanstveni skup: Značenje Senjskog sjemeništa u našoj Crkvi i narodu, Senj, 21. travnja 2007.
 • Ličko plemstvo i njegovo heraldičko znakovlje kao činjenice kulturnoga nasljeđa i identiteta, Znanstveni skup "Identitet Like: korijeni i razvitak", Gospić, 26.-30. rujna 2007.
 • Granice, stanovništvo i plemeniti rodovi Gacke župe, Znanstveni skup: Gacka u srednjem vijeku, Otočac, 5.-6. ožujka 2010.).
 • Senjska luka i Jozefinska cesta arterija tranzitne trgovine, Međunarodni znanstveni skup: Modruš i Ogulin na povijesnim putovima od Panonije do Jadrana, Ogulin, 7.- 8. rujna 2011.
 • Promjene u strukturi stanovništva Krbave nakon protjerivanja Osmanlija, Okrugli stol Krbava i Udbina: baština, istraživanje i perspektive, Udbina, 15. rujna 2011.


DjelaUredi

Objavljene knjige i monografije:

 • Grbovi i natpisi na kamenim spomenicima grada Senja, Senjsko književno ognjište, biblioteka Usponi, Senj, 1997.
 • Gradski i plemićki grbovi Senja, vlastita naklada, Senj, 1998.
 • Svjedočanstva o rimskoj Seniji, Senjsko književno ognjište, biblioteka Usponi, Senj, 2001.
 • Grbovi plemstva Gacke i Like, IK "Adamić" Rijeka, Rijeka, 2001.
 • Grbovi plemstva Like, Gacke i Krbave, Megrad d.o.o., Zagreb, 2003.
 • Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola, Senjsko književno ognjište i vlastita naklada, Senj, 2007.
 • Gradovi i općine Republike Hrvatske (ur. Slavko Šisler), IK Mato Lovrak, Zagreb, 2008. (jedan od grupe autora o Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji).
 • Mjestopis Krivoga Puta, Senjsko književno ognjište, biblioteka Koralj, Senj, 2009.
 • Znameniti bunjevački i lički rod Rukavina, Senjsko književno ognjište, biblioteka Koralj, Senj, 2012.
 • Krmpote i Klenovica od doseljavanja do današnjih dana, Naklada Kvarner, Rijeka, 2014.
 • Korijeni hercegovačke begovske porodice Ljubović, BZK „Preporod”-Gradsko društvoMostar, 2015.
 • ZAGONJSKI KRAJ KROZ POVIJEST - od najstarijih vremena do danas, Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski i Zavičajno društvo "Radinje" Gornji Zagon, Novi Vinodolski, 2017.
 • Historijski i kulturološki identitet Cazina i Cazinske krajine od najstarijih vremena do 1918. godine, Grad Cazin i Centar za kulturu, Cazin, 2018.
 • Grad Cazin i Cazinska krajina od završetka Prvog svjetskog rata 1918. do danas-Cazin i Cazinska krajina u 20. stoljeću i početkom 21. stoljeća, JU „Kulturni centar Cazin“, Cazin, 2019.Znanstveni i stručni članci u časopisimaUredi

 • Dva antička natpisa iz Senja, Časopis "Usponi", Senjsko književno ognjište, Senj, 1996., 189.-194.
 • Antiche epigrafi di Segna, Atti, Centro di Ricerche Storiche, Rovigno 1996. p.349.-357.
 • Senjska kapetanija od 1570.-1746., Časopis "Usponi", Senjsko književno ognjište, Senj, 1997.,189.-195.
 • Nekoliko plemićkih grbova iz Gacke, Časopis " Grad Otočac 4., " Gacko pučko otvoreno učilište Otočac, 1998., str.. 112. 123.
 • Popisi vojnih posada tvrđavnih naselja Otočac, Brlog i Prozor, Časopis "Grad Otočac 5", Gacko pučko otvoreno učilište Otočac, Otočac, 1999., 65.-75.
 • Plemićka obitelj Daničić iz Senja, Ćasopis "Usponi", Senjsko književno ognjište, Senj, 1998.,195.-198.
 • Iscrizioni Romane di Segna e dintorni, Atti XXVIII./1998., Centro di Ricerche Storiche-Rovigno, p. 369.- 427.
 • Plemstvo grada Senja, Časopis "Usponi"., Senjsko književno ognjište, Sen,j 1999., 126.-134.
 • Nekoliko dokumenata o trgovačkim i pomorskim vezama Senja i Fana, Senjski zbornik 28(2001), 51.-64.
 • Uskočko plemićka obitelj Hreljanović, Senjsko književno ognjište-Časopis "Usponi", Senj, 2002., 243.-271.
 • Plemićka obitelj Degoricija, Časopis Otočac 7. Otočac, 2002.,132.-141.
 • Senjske plemićke obitelji Rupčić-Rubčić i Vukasović, Senjsko književno ognjište, časopis Usponi, Senj, 2002.,145. 162.
 • Senjski plemići i uskoci Hreljanovići i njihovi grbovi, Senjski zbornik, 30., Senj 2003., 149.-176.
 • Heraldičko znakovlje grba Gospićko-senjskog biskupa mons. dr. Mile Bogovića i grba Gospićko-senjske biskupije, Prošlost obvezuje-povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije (Zbornik biskupa msgr. dr. sc. Mile Bogovića ), Teologija u Rijeci i Riječki teološki časopis, Rijeka 2004., 79.-86.
 • Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovića (referat u prigodi obilježavanja 350. godišnjice rođenja P. R. Vitezovića-znanstveni skup u HAZU), Postignuća i trenuci broj 9. -Godišnjak Srednje škole dr. Antuna Barca u Crikvenici, Crikvenica, 2004.
 • 39. Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovića, Senjsko književno ognjište, Časopis «Usponi», 19., Senj, 2004., 166.-171.
 • Ličko časnička obitelj Mesić, Ličko-senjski kalendar 2005., Tempera, Gospić, 2005., 164.-178.
 • Gli stemmi delle famiglie nobili italiane di Buccari, Časopis Atti, Centro di ricerche storiche-Rovigno, Rovigno-Trieste, 2004., p. 585.-606.
 • Bunjevačka plemićka i časnička obitelj Rukavina, Senjski zbornik 31., Senjsko muzejsko drušzvo i Gradski muzej Senj, Senj, 2004., 58.
 • Senjska uskočka i plemićka obitelj Rubčić-Rupčić, Senjski zbornik, 32 (2005), 65.-76.
 • Brinjska i senjska plemenita obitelj Vučetić-Vuchetich, Senjski zbornik, 32 (2005.), 77.-94.
 • Gli stemmi dei vescovi di Segna e di Segna-Modruš Cardinalibus, Caballini e Piccardi, Centro di ricerche Storiche Rovigno, Atti, vol. XXXV, 2005., p. 487.-498.
 • Nekoliko plemićkih obitelji Vinodola i njihovi grbovi, Vinodolski zbornik, 11, 2006., Ustanova u kulturi “ Dr. Ivan Kostrenčić” Crikvenica, 158.-176.
 • Senjske plemićke i uskočke obitelji Posedarski i Perović, Časopis Usponi broj 21., Senjsko književno ognjište, Senj, 2006.,179.-180.
 • Poznate novljanske obitelji Ježić i Kabalin, Godišnjak Postignuća i trenuci broj 10., Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica, 2005.,149.-151.
 • Vinodolske obitelji Lončarić i Tonković, Godišnjak Postignuća i trenuci broj 11., Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica, 2006., 94.-95.
 • Grb Bunjevaca Krmpoćana, Časopis Usponi broj 20., Senjsko književno ognjište, Senj, 2005., 194.-196.
 • Povijesni razvoj grba Grada Senja, Grb i zastava 3, god. II., svibanj 2008., Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavaslovnog društva, Zagreb, 5.-7.
 • Heraldičko znakovlje biskupa Ivana Krstitelja Ježića (2007.): , Riječki teološki časopis 16., broj 2., Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Rijeci, Rijeka, 395.-410.
 • Plemićka obitelj Zdunić, Vinodolski zbornik 12./208., Ustanova u kulturi dr. Ivan Kostrenčić Crikvenica,153.-158.
 • Senjski uskoci i plemići Čolići i njihovi grbovi, Senjski zbornik 33./2006., Senjsko muzejsko društvo i Gradski muzej Senj, 79.-90.
 • Senjski uskoci i plemići Vukasovići i njihovi grbovi, Senjski zbornik 33./2006., Senjsko muzejsko društvo i Gradski muzej Senj, 63.-78.
 • Prezimena, osobna imena, obiteljski i osobni nadimci Krivopućana, U: Živjeti na Krivom Putu II (Etnološka monografija o Primorskim Bunjevcima), 2009: 91.-108., Filozofski fakultet Zagreb-Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF- Press i Gradski muzej Senj.
 • Ličko plemstvo i njegovo heraldičko znakovlje kao činjenice kulturnog identiteta, Glasnik Hrvatskog plemićkog zbora, broj 6., travanj 2008., Zagreb, 24.-34.
 • Plemićka obitelj Miletić i njihovi grbovi, Senjski zbornik 35./2008., Senjsko muzejsko društvo i Gradski muzej Senj, Senj, 293.-298.
 • Senjska plemićka obitelj Blažiolović-Blasiolis i njihovi grbovi, Senjski zbornik 35./2008., Senjko književno ognjište, Senj, 299.-306.
 • Ličko plemstvo i njegovo heraldičko znakovlje kao činjenice kulturnog nasljeđa i identiteta, Zbornik Identitet Like: Korijeni i razvitak, knjiga II., Biblioteka Zbornici - knjiga 37, Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" Zagreb i Područni centar Gospić, Zagreb- Gospić 2009.,549.-602.
 • Obitelj Kabalin, Hrvatski biografski leksikon, 6 (I-KAL), Lesikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005., 675.-676.
 • Obitelj Karina, Hrvatski biografski leksikon, 7 (KAM-KO), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009., 93.-94.
 • Grbovi plemićkih obitelji ogulinskog kraja, Modruški zbornik, Katedra Čakavskog sabora Modruše, 4-5., Ogulin, 2011., 83.-111.
 • Senjska uskočka i plemićka obitelj Domazetović i nihovi grbovi, Senjski zbornik, 36./2010. Senjsko muzejsko društvo i Gradski muzej Senj, 199.-208.
 • Senjska plemićka obitelj Desantić i njihovi grbovi, Senjski zbornik 36./2010, Senjsko muzejsko društvo i Gradski muzej Senj, 209.-220.
 • Heraldika (prilog), Leksikon Podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, broj 9, H, Hrvatsko akademsko društvo, Subotica, 2009., 27.-29.
 • Grb Bunjevaca Krmpoćana. U: Živjeti na Krivom Putu I.(etnološka monografija o Primorskim Bunjevcima), 2008: 45.-47., Filozofski fakultet Zagreb-Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-Press i Gradski muzej Senj.
 • Tri kamena reljefna grba na tvrđavi Nehaj u Senju, Grb i zastava- Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, broj 7, godina IV., Zagreb, svibanj 2010., 14.-16.
 • Plemićka obitelj Devčić-Devchic, Senjski zbornik, 37, Gradski muzej Senj-Senjsko muzejsko društvo, Senj, 2010., 65.-78.
 • Senjska uskočka i plemićka obitelj Konjiković-Cognicovich, Senjski zbornik, 37, Gradski muzej Senj-Senjski muzejsko društvo, Senj, 2010., 79.-86.
 • Znamenita novljanska obitelj Mažuranić, Godišnjak Postignuća i trenuci, 16., Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica, 2011., 103.-108.
 • Prilozi o gradovima i općinama Zadarske županije te Senju, Karlobagu, Novalji, Novom Vinodolskom, Crikvenici, Bakru, Krku, Omišlju, Puntu, Malinskoj –Dubašnici, Vrbniku, Baški, Dobrinju i Općini Vinodolskoj, U: Gradovi i općine Republike Hrvatske (uredio Slavko Šisler), sv. 2., Nakladnik Mato Lovrak, Zagreb, 2008.
 • Tri stemmi lapidei in bassorilievo nella fortezza Nehaj a Segna, ATTTI, Centro di Ricerche Storiche Rovigno, vol. XLI, 2011., p. 581.-592
 • Grbovi senjskih Rittera Vitezovića u djelima Pavla Rittera Vitezovića, Senjski zbornik, 38., Gradski muzej Senj-Senjsko muzejsko društvo, Senj, 2011., 25.-40.
 • Senjska plemička obitelj Krajač-Krajatz-Krajatch, 38., Gradski muzej Senj-Senjsko muzejsko društvo, Senj, 2011., 41.-52.
 • Tri reljefna kamena grba s grla cisterni u Senju, Časopis Grb i zastava-Glasnik HGZD, broj 11., godina VI., Zagreb, svibanj 2012., 5.-6.
 • Granice, stanovništvo i plemeniti rodovi Gacke župe, Gacka u srednjem vijeku (Zbornik radova), ur. Hrvoje Gračanin i Željko Holjevac, Institut društvenih znanosti dr. Ivo Pilar-Područni centar Gospić, Zagreb-Otočac, 2012., 120.-136.
 • Senjska luka i Jozefinska cesta, arterija tranzitne trgovine, Modruški zbornik, Katedra Čakavskog sabora Modruše, 6., 2012., 101.-115.
 • 56. Senjska plemićka i bunjevačka grana Miletića, Grb i zastava-Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, broj 14., Godina VII., Zagreb, studeni, 2013., 9.-11.
 • Grbovnica ličke časničke obitelji Sertić, Grb i zastava, Glasnik Hrvatskog grboslovnog izastavoslovnog društva, broj 15, Godina VIII., Zagreb, svibanj 2014., str. 9.-11. i 16.
 • O migracijama Bunjevaca-Krmpoćana iz krmpotskog kraja, Postignuća i trenuci, 19.,Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica, Crikvenica, 2004., 118.-121.
 • Zdunići iz roda Bunjevaca Krmpoćana, Lička revija, 13., Časopis ogranka Maticehrvatske, Gospić, 105.-115.


Vanjske povezniceUredi