Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Filozofski fakultet u Mostaru sastavnica je Sveučilišta u Mostaru.

Zgrada Filozofskoga fakulteta u Mostaru

O fakultetu

uredi

Filozofski fakultet članica je Sveučilišta u Mostaru, jedinoga sveučilišta u Bosni i Hercegovini na kojemu se nastava izvodi na hrvatskome jeziku. Riječ je o znanstvenoj i visokoškolskoj ustanovi koja obrazuje studente u trima nastavnim ciklusima (prediplomskome, diplomskome i poslijediplomskome) na 18 studija iz različitih područja društvenih i humanističkih znanosti.

Povijest fakulteta

uredi

Filozofski fakultet proizašao je iz Pedagoškoga fakulteta akademske godine 2005./2006. Studiji Hrvatski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost te Povijest počeli su se izvoditi na Pedagoškome fakultetu akademske 1994./1995. godine. Od akademske 1999./2000. do 2001./2002. godine pokreću se studiji Filozofija, Novinarstvo, Latinski jezik i rimska književnost, Povijest umjetnosti i Arheologija. Od akademske 2005./2006. godine započelo se izvoditi nove studijske programe koji su prilagođeni odredbama Bolonjske deklaracije. Odlukom Upravnoga vijeća iz ožujka 2005. godine dotadašnji Pedagoški fakultet podijeljen je na Fakultet filozofsko-humanističkih znanosti i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. U skladu s odredbama Bolonjske deklaracije na Fakultetu filozofsko-humanističkih znanosti od akademske 2005./2006. godine pokrenut je i treći ciklus, odnosno Poslijediplomski studij Jezici i kulture u kontaktu. Iste akademske godine pokrenut je i Studij psihologije pa je tako ukupan broj studija na Fakultetu filozofsko-humanističkih znanosti dosegao broj deset. Fakultet filozofsko-humanističkih znanosti 21. ožujka 2007. preimenovan je u Filozofski fakultet. Iste godine pokrenuta su dva nova studija, Politologija i Socijalni rad. Od akademske 2011./2012. godine djeluje i Studij informacijskih znanosti, a 2013./2014. godine pokrenut je Studij talijanskoga jezika i književnosti te Studij ruskoga jezika i književnosti. S akademskom 2014./2015. otvoren je i Studij odnosi s javnošću, a od 2015./2016. godine djeluje i Studij logopedije.

Organizacija fakulteta

uredi

Na Fakultetu se trenutno izvodi osamnaest studija. Studiji su organizirani jednopredmetno i dvopredmetno.

Jednopredmetni studiji

uredi

Dvopredmetni studiji

uredi

Poslijediplomski studij

uredi

Od akademske godine 2005./2006. pokrenut je interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu, koji nudi dva modula. Modul Jezik nudi smjerove: Kroatistika, Anglistika, Germanistika i Latinski, dok modul Kultura nudi smjerove: Povijest, Filozofija, Informacijske i komunikacijske znanosti, te Interdisciplinarne društvene znanosti.

Nastavna i znanstvena suradnja

uredi

Stručni kadar koji sudjeluje u radu na Filozofskom fakultetu, osim sa Sveučilišta u Mostaru, dolazi sa Sveučilišta u Zagrebu, Zadru, Splitu, Osijeku, Sarajevu, kao i s odgovarajućih instituta iz Zagreba i Dubrovnika. U nastavnom i znanstveno - istraživačkom djelatnošću Fakultet ima sustavnu suradnju s Institutom hrvatski jezik, književnost i povijest, Institutom za latinitet i drugim članicama Sveučilišta u Mostaru, ali i svakodnevno radi na uspostavljanju i održavanju dobre suradnje sa srodnim studijima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj i inim europskim zemljama.

U lipnju 2023. Fakultet je potpisao sporazum o znanstveno-istraživačkoj suradnji s Hrvatskim dokumentacijskim centrom Domovinskoga rata u BiH (HDCDR BiH-om).[1]

Časopisi

uredi

Filozofski fakultet izdaje svoj znanstveni časopis Hum, a čiji je prvi broj izašao u prosincu 2006. godine. Od 2015. godine sa suizdavačem Hrvatskim institutom za povijest iz Zagreba, fakultet izdaje i godišnji časopis Hercegovina. Kultura komuniciranja znanstvena je publikacija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru namijenjena za objavljivanje radova iz novinarstva, politologije i odnosa s javnošću, ali i drugih srodnih društvenih i humanističkih disciplina. Godišnjak Identiteti – kulture – jezici objavljuje radove s redovite godišnje znanstvene konferencije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru u suradnji s drugim znanstvenim i kulturnim ustanovama iz države i regije. Svi pristigli radovi prije objave prolaze postupak dvostruko slijepe recenzije stručnjaka za uže područje rada.

Dekanat

uredi

Filozofski fakultet vodi dekan i prodekani.
Dekan fakulteta je prof. dr. sc. Dražen Barbarić.
Prodekani su:
doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu;
doc. dr. sc. Mate Buntić, prodekan za znanost;
prof. dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, prodekanica za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju.

Izvori

uredi
  1. Uspostavljena suradnja između Filozofskog fakulteta SUM-a i Hrvatskog dokumentacijskog centra. RTV HB. 27. lipnja 2023.

Vanjske poveznice

uredi